Välja bort återbetalningsskyddet

Att välja bort återbetalningsskyddet i tjänstepensionen kan ha en betydande ekonomisk påverkan på pensionen. Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar, förklarar: “Vår beräkning visar att en 35-åring med en månadslön på 35 000 kronor som väljer att avstå från skyddet kan öka sin pension med upp till 2 000 kronor per månad i 20 år.” Chireh belyser även konsekvenserna av att inte ha återbetalningsskydd om man går bort tidigt.

Vad innebär ett val utan återbetalningsskydd?

Att avstå från återbetalningsskydd innebär mer pengar månatligen under pensionen men också att inga pengar går till familjen om pensionstagaren avlider. “Det är viktigt att göra ett informerat val baserat på din familjesituation och ekonomiska behov”, tillägger Chireh.

Flexibilitet i pensionsval

Det är möjligt att justera återbetalningsskyddet över tid. “Du kan lägga till eller ta bort skyddet vid stora livsförändringar, såsom giftermål eller barnafödande”, förklarar Chireh. “Dock, att lägga till skyddet igen kan kräva en hälsokontroll.”

Effekter av återbetalningsskydd på pensionens storlek

En person med en slutlön på 35 000 kronor kan ha 1 180 000 kronor i tjänstepension vid 65 års ålder. Om denna person avlider utan återbetalningsskydd före 85 års ålder, går familjen miste om betydande summor, beroende på när pensionstagaren avlider.

Så här påverkas din egen pension av ett borttaget återbetalningsskydd

Kön Ålder när du tar bort återbetalningsskyddet Pensionsålder Utbetalning antal år Utan återbetalningsskydd får du så här mycket mer i pension
Man 35 65 Livsvarig + 1300 – 2 020 kr/mån
Man 55 65 Livsvarig + 1 250 – 1 970 kr/mån
Man 65 65 Livsvarig + 1 100 – 1670 kr/mån
Kvinna 35 65 Livsvarig + 1 050 – 1 620 kr/mån
Kvinna 55 65 Livsvarig + 1 000 – 1 570 kr/mån
Kvinna 65 65 Livsvarig + 900 – 1 420 kr/mån

Exemplet avser en jämförelse mellan tjänstepension utan återbetalningsskydd och en med återbetalningsskydd. Källa: Länsförsäkringar.

Råd för olika åldrar och situationer

  • 25–35 år: Ofta är det onödigt med återbetalningsskydd om du är ung och utan familj.
  • 35–55 år: Har du familj bör du överväga skyddet, speciellt om barn bor hemma.
  • 55–65 år: Ett väl växt pensionskapital kan vara värt att skydda för efterlevandes skull om du avlider.
  • 65 år och uppåt: Det kan vara lämpligt att ta bort skyddet för att maximera pensionen, beroende på din ekonomiska och familjemässiga situation.

Om återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj ärver ditt tjänstepensionskapital om du avlider. Detta skydd kan vara avgörande för din familjs ekonomiska trygghet. Om du är osäker på ditt val, är det klokt att rådgöra med en pensionsrådgivare.