Efter en period av ekonomisk osäkerhet ökar återigen förmögenheterna för världens allra rikaste. Enligt senaste grafiken från Visual Capitalist, baserad på realtidsdata från Forbes, äger den rikaste procenten i världen nu 43 procent av de totala finansiella tillgångarna globalt.

Teknologiaktier och AI-hype driver ökningen

Trots höga räntor har tech-aktierna fortsatt att stiga under slutet av 2023, särskilt påverkade av AI-hypen. Detta har direkt påverkat plånböckerna hos världens rikaste personer, och trenden förväntas fortsätta under 2024.

Lyxmogul återtar tronen

Bernard Arnault har återigen toppat listan som världens rikaste person 2024, med en förmögenhet på 231 miljarder dollar. Arnault, ordförande och VD för LVMH, det globala lyxvaruföretaget bakom varumärken som Louis Vuitton och Sephora, visar att kopplingen mellan lyx och förmögenhet är tydlig i dagens samhälle. Hans investeringar sträcker sig även till företag som Netflix och ByteDance.

Elon Musks nedgång och teknologiska äventyr

Elon Musk har tappat förstaplatsen till Bernard Arnault och har nu “bara” 204,5 miljarder dollar att disponera. Hans förmögenhet har varit volatil på senare tid, delvis på grund av hans engagemang i Twitter/X. Hans framtida rymdfärder kan också påverka hans ekonomi.

Liten förändring på toppen, dominans av amerikaner

Listan över världens rikaste personer för 2024 visar få förändringar jämfört med året innan. Amerikaner dominerar överlag, med namn som Jeff Bezos, Mark Zuckerberg och Larry Ellison på topp fem.

Oxfams oroande rapport om ökande klyftor

I början av 2024 presenterade Oxfam sin årliga rapport, “Inequality Inc.” Rapporten avslöjar att nästan fem miljarder människor nu är fattigare än 2019. De extrema förmögenheterna hos ett fåtal står i kontrast till majoriteten som kämpar för överlevnad. Enligt Oxfam är minskningen av bolagsskatten globalt en bidragande faktor till den ökade ekonomiska ojämlikheten.

Växande klyftor och Oxfams varning för framtiden

Oxfam påpekar att den kraftiga ökningen av dollarmiljardärers förmögenheter är direkt kopplad till växande makt hos storbolag och monopolstrukturer. Medan den rikaste procenten äger en betydande del av världens tillgångar, kämpar de fattigaste för att klara sig genom vardagen. Oxfam varnar för att världen kan få sin första dollarbiljonär inom 10 år, men det kan ta hela 229 år att utrota global fattigdom.