I en betydande förflyttning på den svenska aktiemarknaden har investmentbolaget Kinnevik meddelat att de säljer sitt totala aktieinnehav i Tele2. Denna transaktion inkluderar 20,7 miljoner A-aktier och 116,9 miljoner B-aktier, vilket sammantaget uppgår till en försäljningssumma om 13 miljarder kronor. Köparen är Freya Investissement, ett företag under gemensam kontroll av den franska telekomjätten Iliad och Xavier Niels NJJ Holding. Det framgår av ett pressmeddelande.

En strategisk manöver

Försäljningen markerar en strategisk omstrukturering för Kinnevik och öppnar nya dörrar för Tele2. Freya Investissement, styrt av telekomveteranen Xavier Niel, positionerar sig som en stark aktör med ambitioner att utveckla Tele2:s verksamhet ytterligare. Xavier Niel, känd för sitt arbete med Iliad, bär med sig en omfattande erfarenhet och en innovativ vision till Tele2.

“Efter genomförandet av transaktionen kommer Kinnevik att ha en mycket stark nettokassa. Vi kommer förvalta detta kapital med tålamod och fokus för att ytterligare tydliggöra vår equity story och skapa värde för våra aktieägare. Vi kommer fortsätta jobba på vår prioritering att koncentrera vår portfölj mot dess mest lovande och motståndskraftiga innehav, och samtidigt se över vår kapitalstruktur i samråd med större aktieägare”, säger Kinneviks vd Georgi Ganev i en kommentar.

Försäljningens ekonomiska detaljer

Kinnevik har valt att sälja sina A- och B-aktier i Tele2 till ett pris som reflekterar en betydande premie jämfört med marknadsvärdet. Med 101 kronor per A-aktie och 93 kronor per B-aktie ligger försäljningspriset 13 procent över B-aktiens stängningskurs före affärens tillkännagivande. Denna prissättning understryker det värde och den potential som Kinnevik och Freya Investissement ser i Tele2.

Transaktionens genomförande

Affären är planerad att genomföras i tre faser för att säkerställa en smidig övergång och uppfyllande av regulatoriska krav. Inledningsvis kommer Freya Investissement att förvärva 31,3 miljoner B-aktier, vilket ger dem en initialt betydande men minoritetspost i Tele2. Efter detta första steg kommer Freya att inneha 4,5 procent av aktierna och 3,5 procent av rösterna.

Det andra steget, som förväntas slutföras under det andra kvartalet efter nödvändiga godkännanden från Sverige, Lettland och Litauen, innebär en större förvärvning av både A- och B-aktier. Detta steg kommer att stärka Freya Investissements position som en av de större aktieägarna i Tele2.

Slutligen planeras en omvandling av A-aktier till B-aktier, vilket kommer att anpassa röstviktningen och möjliggöra en mer enhetlig ägarstruktur. Denna åtgärd speglar en långsiktig tro på företagets styrka och potential för fortsatt tillväxt.

Framtiden för Tele2

Genom denna transaktion tar Tele2 emot en ny huvudägare med djup branschkunskap och en bevisad förmåga att driva innovation och tillväxt. För Kinnevik innebär försäljningen en ompositionering av deras investeringsportfölj, medan Tele2 kan förvänta sig en ny våg av strategiska initiativ under Freya Investissements ägande.

Denna övergång öppnar upp för spännande möjligheter för Tele2, med en starkare position för att möta framtidens utmaningar och kapitalisera på den digitala transformationens möjligheter. Med Freya Investissement vid rodret är Tele2 väl positionerat för att fortsätta sin resa mot innovation och marknadsledarskap inom telekomsektorn.