Uppdatering 22 januari:

Pareto Securities anser att franska FDJ:s bud på bettingbolaget Kindred inte återspeglar den långsiktiga potentialen. Det framgår av en kommentar.

Erbjudandet på 130 kronor innebär en premie på 24,4 procent mot Kindreds senaste stängningskurs. Budet kommer efter att Kindred genomfört en strategisk översyn och tydliggjort att en försäljning anses vara det bästa sättet att maximera aktieägarvärdet.

Däremot anses en försäljning till FDJ inte beakta mycket av den potential som finns i Kindred på lång sikt, menar Pareto. Som en följd kommer FDJ ”att skörda frukterna av en betydande resultatuppgång under de kommande åren, eftersom resultaten under de senaste åren har påverkats negativt av covid-19, regulatoriska förändringar på viktiga marknader och betydande strategiska investeringar”, skriver analyshuset.

Men givet att erbjudandet stöds av styrelsen i Kindred och aktieägare som sitter på 27,9 procent av kapitalet, bedömer Pareto att det finns en stor sannolikhet för att budet går igenom.

Pareto har rekommendationen köp på Kindred, med riktkursen 115 kronor, en kurs som passerats med dagens uppgång på hittills ca 16 procent motsvarande 122 SEK.

I ljuset av nyligen publicerade pressartiklar kring ett möjligt offentligt uppköpserbjudande från La Française des Jeux, FDJ, framför Kindred Group ett klargörande uttalande.

I samband med Kindreds delårsrapport för tredje kvartalet 2023 framkom det att en översyn av strategiska alternativ pågår, vilken styrelsen initierade i april 2023. Denna process fortsätter, med målsättningen att skapa värde för aktieägarna. Som en del av denna strategiska översyn har styrelsen, tillsammans med sina rådgivare, övervägt olika vägar framåt, inklusive fusioner och försäljning av företaget.

Med bakgrund i de pressartiklar som diskuterar dessa strategiska alternativ, och särskilt informationen om ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande från FDJ, bekräftar Kindred nu att FDJ har föreslagit att förvärva samtliga utestående aktier i bolaget. Det är planerat att FDJ kommer att offentliggöra detaljer kring sitt uppköpserbjudande på måndag morgon, den 22 januari 2024, före börsens öppning.