Golvtillverkaren Kährs, som är ledande globalt och har en stark närvaro i över 70 länder, har inlett ett samarbete med Howwe Technologies för att stödja sin tillväxtstrategi. Kährs har ökat sin marknadsandel genom investeringar i utvecklingen av hållbara golvlösningar samt digital marknadsföring under varumärket Kährs, vilket har skapat möjligheter till organisk tillväxt och expansion på nya marknader och kundsegment. För att säkerställa en effektiv strategisk styrning mot fortsatt lönsam tillväxt har Kährs valt att använda Howwe. Genom att använda Howwe som ett verktyg för att genomföra de strategiska initiativen siktar Kährs på att ytterligare stärka sin position som ett attraktivt golvvarumärke.

Johan Magnusson, VD för Kährs Group, använder Howwe som stöd för att uppnå företagets långsiktiga plan och utnyttja koncernens fulla potential. Han uppskattar den ökade transparensen och den strukturerade uppföljningen av deras tvärfunktionella initiativ.

Howwe är en marknadsledande lösning för att styra och följa upp mål och initiativ. Det innebär att man prioriterar, driver och följer upp de viktigaste initiativen som möjliggör företagets övergripande mål. Detta kräver en annan typ av ledarskap och strategiskt fokus jämfört med det mer operativa och rutinmässiga arbetet. Kährs är en av de första företagen som blir alphakund för Howwes lösning för att styra företagsinitiativ, vilket kommer att lanseras på marknaden efter sommaren 2023.

“Under många år har vi kontinuerligt förbättrat våra resultat och framgångsrikt förflyttat Kährs mot att bli en ännu mer hållbar, innovativ och effektiv koncern. Men precis som många andra har vi ställts inför utmaningar som ökar i snabb takt på grund av geopolitiska spänningar, hög kostnadsinflation och höjda räntor, vilket påverkar våra kundsegment. I en marknad med upp- och nedgångar är det ännu viktigare att fokusera och ha rätt verktyg för att nå våra strategiska mål de kommande åren”, säger Johan Magnusson, VD för Kährs Group.

“Tidigare använde vi egna system för strategisk styrning och uppföljning av våra företagsinitiativ, som vi kallade ‘How to win’. Nu använder vi Howwe som ett stöd för att uppnå våra långsiktiga planer och utnyttja koncernens fulla potential, och vi märker redan fördelarna med den ökade transparensen och den strukturerade uppföljningen av våra tvärfunktionella initiativ”, fortsätter Johan Magnusson.

“Kährs är ett framstående företag som har visat imponerande mognad i sin strategiska styrning, och vi är glada att få vara en del av deras fortsatta framgång. Genom samarbetet med Howwe Technologies kommer Kährs kunna ta sitt arbete till nästa nivå och ytterligare förbättra genomförandet och prioriteringen av de strategiska initiativen”, säger Patrik Parnfors, VP Commercial på Howwe Technologies.