Den Nasdaq Large-Cap noterade fastighetsutvecklaren JM har fått en begäran från Finansinspektionen. Påbudet gäller att de bostadsrättsföreningar som JM äger ska i koncernredovisningen redovisas enligt IFRS, det vill säga konsoliderat och inte som fristående.

JM kommer nu att analysera meddelandet från Finansinspektionen och vidta nödvändiga åtgärder. Ingen sanktionsavgift har aktualiserats i ärendet.

JM är en av Nordens ledande fastighetsutvecklare.