A-kassornas IT-miljöer och system är stängda sedan tidigt i fredags och kommer att vara fortsatt stängda också under måndagen. Det informerar Sveriges A-kassor om under söndagskvällen via ett pressmeddelande.

Analysen av den säkerhetsrelaterade incidenten, som upptäcktes tidigare i veckan, går i positiv riktning. Planen är att så fort som möjligt kunna starta systemen igen. Systemens komplexitet gör dock att arbetet för att öppna systemen tar tid.

Utbetalning av arbetslöshetsersättning
Utbetalning av arbetslöshetsersättning har högsta prioritet för att kunna genomföras enligt plan. Av säkerhetsskäl kommer dock torsdagens utbetalning att skjutas fram och ske snarast möjligt.

Kontakt med a-kassa
På grund av den pågående incidenten går det inte att nå vissa a-kassor via webbplats eller telefon.

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.