Quale Consulting har de senaste åren banat väg för den tillväxt som nu sker i bolaget. I ljuset av det kliver nu Peter Lorenz in som vd för att realisera de visioner som tagits fram. Samtidigt läggs stor vikt vid att behålla den kvalitet som företaget står för, med fokus på att ta väl hand om både kunder och anställda.

– Vi vill fortsätta att växa, men betonar att detta inte är en del av en specifik tillväxtresa. Vi vill utveckla verksamheten vidare och bygga en organisation som både medarbetare och kunder kan trivas i. Bibehållen kvalitet är alltid prio ett för oss. En del av det arbetet är att ta in Peter som dedikerat kommer att arbeta med verksamhetsutveckling i linje med våra strategier. Det är något vi idag inte har möjlighet att göra i den utsträckning vi vill, berättar Thomas Lindelöf, styrelseordförande och ägare av Quale Consulting.

Stolta över företagskulturen
Fram till idag har de två ägarna Thomas Lindelöf och Magnus Lindmark, tidigare vd, haft det ansvar som Peter Lorenz nu tar över. Thomas och Magnus kommer att finnas kvar i bolaget, men till största del genom engagemang i styrelsen. Dessutom kommer de givetvis att ge vägledning till Peter i vd-rollen.

– Det är viktigt för oss att företagskulturen inte förändras trots att vi tar in en ny vd. Vi känner till Peters tidigare arbete, precis som han känner till vårt, och är övertygade om att han kommer att axla rollen som vd på ett utmärkt sätt. Vi är oerhört glada och tacksamma över att han vill vara med på vår resa. Det är med stolthet vi presenterar Peter som vår nya vd. Och nu är det dags för honom att sätta på sig Quale-hatten och föra arbetet vidare på den väg vi skapat, fortsätter Thomas.

Relationen går långt tillbaka
Magnus och Peter var kollegor i ett stort IT-bolag för många år sedan. De har sedan dess följt varandras karriärer och utveckling i branschen. De känner till varandras styrkor och har haft en öppen dialog genom hela rekryteringsprocessen, som kompletterats med djupintervjuer och referenstagning med hjälp av ett rekryteringsföretag.

– Peter har haft en likande roll som verksamhetsansvarig i ett större bolag, så han vet vad han ger sig in på. Vi vet vart han kommer ifrån, säger Magnus Lindmark, ägare och styrelseledamot på Quale.

Peter Lorenz gör sin första dag på Quale Consulting måndagen den fjärde april.