Investor utdelning 2024

Investor AB, ett av Sveriges ledande investmentbolag, meddelade i sin bokslutsrapport en utdelningshöjning från föregående års 4,40 kronor till 4,80 kronor per aktie. Detta överträffar marknadsförväntningarna som låg på 4,63 kronor enligt Bloomberg-konsensus baserat på sju analytikerestimat. Utdelningsökningen ses som en stark signal om bolagets stabilitet och förtroende för framtiden. Aktien är i den inledande handeln upp med en dryg procent.

Mölnlycke bidrar med stor utdelning

I rapporten framkommer även att Mölnlycke Health Care, Investors största onoterade innehav, delar ut en betydande summa på 300 miljoner euro till Patricia Industries, en del av Investor där onoterade bolag är placerade. Detta utgör en avsevärd del av Investors totala utdelningskapacitet.

Utdelningsnivå och substansvärde

Den nya utdelningsnivån motsvarar 2,1 procent av torsdagens stängningskurs för Investors B-aktie, som var 227 kronor. Bolagets substansvärde per den 31 december var 267 kronor per aktie, vilket indikerar en sund ekonomisk position.

Förändringar i ledningen

Investors VD, Johan Forssell, kommer att ersättas av Christian Cederholm vid den kommande årsstämman den 7 maj. Rapporten markerar Forssells näst sista rapport innan denna ledningsförändring.

Stark avkastning från noterade bolag

Rapporten framhåller att Investors noterade bolag genererade en totalavkastning om 9 procent under det fjärde kvartalet 2023, och för helåret en imponerande 25 procent. Detta jämfört med hela bolagets totalavkastning som var 12 procent under kvartalet, vilket är något lägre än jämförelseindexet SIXRX.

Mölnlyckes framsteg

Sårvårdsföretaget Mölnlycke rapporterade en organisk omsättningstillväxt på 9 procent i konstant valuta under det fjärde kvartalet. Investor noterar att Mölnlyckes marginaler har förbättrats avsevärt jämfört med föregående år, en period som präglades av produktionsstörningar och omorganisationskostnader.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar rapporten och Investor utdelning på en robust ekonomisk prestation och en förtroendeingivande utdelningspolitik. Den starka utdelningen från Mölnlycke och den över förväntan höga utdelningen per aktie speglar bolagets förmåga att generera och distribuera värde till sina aktieägare.

Hela rapporten kan läsas här.