Förra året gick det att skjuta från höften på aktiemarknaden, men det nya ränteläget har snabbt styrt fokus tillbaka till bolagsvärdering under 2022. Eric Karlsson – investeringsstrateg på Garantum och förvaltare av Aktie-Ansvar Europa och Aktie-Ansvar Total – investerar just nu i värdebolag, defensiva sektorer och kvalitetsbolag. I sin senaste strategirapport går Eric Karlsson igenom vilka faktorer som motiverar värderingen av olika bolag och vad som kännetecknar ett kvalitetsbolag.

Året började med väldigt höga värderingsnivåer och efter korrigeringen, som nu har normaliserat börsvärderingarna, är marknadsförutsättningarna nya.

– Vår allokering mot bolag med lägre värdering i kombination med defensiva sektorer för att minska effekten av stigande räntor har fungerat väl under året. Värderingarna har kommit ned ordentligt över både sektorer och regioner såväl som över både värde- och tillväxtbolag. Men allt är inte billigt bara för att värderingen har gått ned, det gäller att göra analysen ordentligt och veta hur olika nyckeltal ska läsas beroende på bolagens karaktär, säger Eric Karlsson.

Stor skillnad i värdering

För den som vill djupdyka i hur förvaltare arbetar med analys går Eric Karlsson i sin rapport igenom hur olika nyckeltal används för att sortera ut bolag som är värda sitt pris. Olika nyckeltal används för att jämföra värderingskillnader mellan regioner, sektorer och bolag. Det som driver skillnaden i vad som är en motiverad värdering är primärt lönsamhet, värdeskapande tillväxt och risk.

– Det är logiskt att bolag som genererar högre avkastning på investerat kapital ska värderas högre. Om bolaget kan växa med en avkastning på investerat kapital som överstiger kapitalkostnaden ska det värderas högre. Har bolaget lägre risk och därmed lägre kapitalkostnad ska det också värderas högre. Det finns ingen bestämd definition av kvalitet på ett bolag men lite förenklat är det dock de tre faktorerna lönsamhet, värdeskapande tillväxt och risk, som tillsammans avgör kvaliteten på verksamheten, menar Eric Karlsson.

Kvalitetsbolag värda ett högre pris

Kvalitet är ett nyckelbegrepp i förvaltningen och trots att det är ett relativt begrepp finns omständigheter som kan analyseras för att konkretisera det. Det finns en mängd studier som visar att marknaden konsekvent underskattar kvalitetsbolag och att kvalitet som faktor kan generera god riskjusterad överavkastning.

– Om kvaliteten är ihållande över tid är det värt för investerare att betala ett högre pris, något som även lyfts fram i den vetenskapliga forskningen. Aktier med högre kvalitet har helt enkelt levererat högre riskjusterad avkastning över tid, säger Eric Karlsson.

Bolagets vinstcykel avgörande

Eric Karlsson menar även att analysen behöver kompletteras med perspektiv på bolagens vinstcykel. Sent i vinstcykeln är det generellt bättre att äga mer defensiva sektorer och vara lite försiktig med mer cykliska bolag.

– Kvalitetsbolag tenderar att prestera bättre över tid och särskilt i den delen av vinstcykeln vi befinner oss i nu. Det kan därför vara ett bra läge att se över just kvaliteten i aktieportföljen och passa på att addera kvalitetsbolag som nu kommit ned till mer rimliga värderingar. Marknaden underskattar konsekvent kvalitetsbolagen och troligen så även denna gång vilket skapar möjlighet till en god riskjusterad avkastning, menar Eric Karlsson.

Atlas Copco favorit bland kvalitetsbolagen

En av Eric Karlssons favoriter över tid är Atlas Copco som han gärna lyfter fram som exempel på ett köpvärt kvalitetsbolag när värderingen kommer ned.

– Atlas Copco ser ofta dyr ut då aktien handlas med en premie relativt övrig svensk verkstad. Bolaget har dock hög lönsamhet på investerat kapital, låg andel fasta kostnader, hög tillväxt, låg skuldsättning, kompetent ledning, starka och långsiktiga ägare, höga inträdesbarriärer med mera. Historiskt har det varit en god idé att köpa Atlas Copco och andra kvalitetsbolag när premien relativt sektorn har kommit ned, avslutar Eric Karlsson.

Läs mer om vilka bolag Lars-Erik Lundgren tror på just nu här!