På måndagsmorgonen skriver Intrum att man noterat diskussionerna om att eventuellt sälja en del av sina tillgångar och kan bekräfta att företaget är aktivt involverat i sådana samtal. Det framgår enligt ett pressmeddelande.

En halvtimme efter börsöppningen på måndagen stiger Intrum över 4,8 procent till 55:00 SEK per aktie. Under 2023 har aktien mer än halverats och har även varit populär bland blankarkollektivet. Per sista november uppgick blankningen till 10 procent.

Enligt tidigare kommunikation och förklaringar vid bolagets kapitalmarknadsdag i september i år, har Intrum avsikten att avyttra vissa tillgångar för att minska sin finansiella riskprofil och fortsätta att reducera sin skuldsättningsnivå.

Intrum är ledande inom Europa på NPL-marknaden men har under de senaste åren haft en tuff resa på börsen. Främst har det handlat om en ohälsosam skuldsättningsgrad, något som bolaget vid flera tillfällen kommenterat.

Under Intrums kapitalmarknadsdag tidigare i höstas presenterades nya finansiella mål där skuldsättningsgraden utgjorde “högsta prioritet”.

“Våra taktiska åtgärder på kort sikt kommer att adressera våra direkta utmaningar genom att minska skuldsättningen samt risken i vår finansiella profil. De mellan- till långsiktiga åtgärderna syftar till att driva teknologiska förbättringar avseende operativ effektivitet, öka kommersiellt fokus och dra nytta av kapital från tredje part för att växa vår investeringsaffär. Dessa åtgärder kommer att säkerställa lönsam tillväxt och befästa vår marknadsledande position”, sa Andrés Rubio, VD och koncernchef för Intrum.

Intrum kommer att fortsätta att informera marknaden om utvecklingen kring eventuella försäljningar.