INBooks är den Växjö-baserade uppstickaren inom bokföringssystem som vill revolutionera marknaden genom att erbjuda småbolagen enkelhet och kostnadseffektivitet utan att tappa kontrollen över sin bokföring. I en annan vertikal erbjuds även redovisningsbyråerna en byråfunktion med samma fördelar och enkelhet som de som väljer att sköta sin redovisning själva. Finanstid fick en pratstund med INBooks VD Mikael Folkesson inför bolagets IPO som just inletts.

Visionen är att förenkla
– Vår vision är att erbjuda en upplevelse av smarthet, enkelhet och positivitet där situationen oftast är precis motsatsen, inleder Mikael. – Bakgrunden är att under många år har det varit tydligt hur flera branscher blir alltmer digitala, så även i den bransch där INBooks verkar. Därtill har man också sett hur branschen gått från lokalt installerade bokföringsprogram till molnbaserade dito och de flesta systemleverantörer levererar idag tjänster över webben. Detta har dock inte märkbart ändrat det faktum att det fortfarande är redovisningsbyråerna som gör det allra mesta av redovisningen åt de mindre företagen. Detta leder till att företagen får onödiga kostnader och inte har kontroll över företagets ekonomi samtidigt som redovisningsbyråerna har svårt att skala sina affärer då den ofta bygger löpande fakturering där det många gånger är svårt att ta  fullt ut betalt för sina timmar. Det här vill vi förändra och vi är på god väg.

Digitalisering och automatisering är nyckeln
– Genom att utveckla ett digitalt och automatiserat systemstöd, effektiviserar INBooks bokföringsprocessen för både redovisningsbyrån och småföretagaren. Genom att erbjuda företagaren att få kontroll över sin egen ekonomi i form av automatiserade uppgifter och erbjuda redovisningsbyråerna möjligheten att bli mer rådgivande skapas en win-win-situation, förklarar Mikael.

 

Nyttjar en föränderlig marknad
– INBooks finns på en marknad där den ena kundvertikalen, redovisningsbyråerna, utmanas av sjunkande marginaler från flera av sina kunder och ett administrativt komplicerat arbetssätt. Flera tjänster som utförs av den enskilda redovisningskonsulten är svåra att ta betalt för hos en mindre kund, och i och med det faktum att 90 % av Sveriges företag är småföretagare är detta ett växande problem. Redovisningsbyråerna har därmed ett ökande behov att effektivisera sin verksamhet genom att öka digitaliseringen med effektiva och automatiserade system. Samtidigt låter man kunden i större utsträckning sköta vissa enklare moment så att byrån kan flytta upp sig i värdekedjan och hantera mer komplexa moment och därmed öka sina marginaler. INBooks systemstöd banar väg för den utvecklingen och gör oss unika i de vertikalerna, det är där vi ska göra den stora förändringen i marknaden, säger Mikael.

Marknadsnotering för att accelerera försäljningen
– Vi har egentligen allt sedan start haft en tanke om att börsnotera verksamheten och bäddat för detta en tid. En notering ger oss i synnerhet möjligheten att växa snabbare genom att öka försäljningen med större marknadsföringsinsatser. Branschen har även haft en historia av väldigt lyckade noteringar, där Fortnox ligger i framkant. Det är också så att uppköp och strukturaffärer är rätt vanliga i branschen och nyligen köptes en mindre aktör upp med en rejäl värdestegring för säljarna. Även om vår notering nu främst syftar till att nå en organisk tillväxt så är det en stor styrka att ha en noterad och likvid aktie att kunna göra strukturaffärer med. Det är något som investerare i den pågående IPO:n inte ska bortse ifrån, berättar Mikael.

Vi tackar för pratstunden och önskar ett stort lycka till med både noteringsprocessen och försäljningen. Mer information om den pågående IPO:n kan läsas på denna länk. 
För att komma till INBooks emissionssida och läsa mer kan du istället följa denna länk.