I ett pressmeddelande skriver InteractiveBrokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) att företaget noterat en extraordinär prisaktivitet i New York Mercantile Exchange (NYMEX) West Texas IntermediateCrudeOil-kontrakt. Vi vet alla att priset på maj 2020-kontraktet under de sista dagarna handlas kraftigt negativt för att sedan sluta på plus den sista handelsdagen.

Det ställde emellertid till det för InteractiveBrokers. Stängningspriset ligger nämligen även till grunden för avräkningspriset för kontantavvecklade kontrakt som handlas på CME Globex och även för ett separat, giltigt kontantavvecklat terminskontrakt som är noterat på Intercontinental Exchange Europe (”ICE Europe”).

Flera kunder hos InteractiveBrokers hade långa positioner i dessa CME- och ICE Europe-kontrakt, och som ett resultat har de förluster överstigande kapitalet på sina konton. InteractiveBrokers har sagt att bolaget har uppfyllt företagets avveckling av kontrakten med respektive clearingcenter för sina kunder.Som ett resultat har företaget redovisat en sammanlagd reserveringsförlust på cirka 88 miljoner dollar.

Företaget tror inte att förlusterna kommer att ha någon väsentlig effekt på dess finansiella ställning.