Henrik Larsson Lyon, VD, har sålt 385 000 aktier, Martin Åberg, vice VD, har sålt 185 000 aktier, Håkan Bäckström, VD för dotterbolaget Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, har sålt 250 000 aktier och Magnus Angermund, Head of Northern Europe, har sålt 36 750 aktier i Hexatronic.

Försäljningarna görs bland annat för att täcka skattemässiga åtaganden från det precis avslutade aktiesparprogrammet (LTIP 2019).

Henrik Larsson Lyon, Håkan Bäckström och Magnus Angermund har inga planer på att sälja ytterligare aktier utan avser att kvarstå som långsiktiga ägare i Hexatronic. Martin Åberg kan komma att avyttra upp till 60 000 ytterligare aktier, varefter det inte finns planer på att sälja fler aktier.

Efter försäljningarna och slutfört aktiesparprogram LTIP 2019 äger Henrik Larsson Lyon 4 057 180 aktier privat och Martin Åberg minst 48 867 aktier privat och 8 929 360 aktier genom delägande i Chirp AB. Försäljningarna motsvarar därmed mindre än 10 procent av innehaven för respektive person och båda kvarstår således med större ägande.

Hexatronic har utklassat den övriga börsen under de senaste tre åren med sin uppgång om över 1000 procent. Aktiekursen har även presterat under 2022 med en positiv aktiekursutveckling om 37 procent trots turbulens på marknaden. Idag faller dock aktiekursen med 8 procent kort efter att bolaget publicerat ett pressmeddelande kring insynsförsäljningen.