Inission har, genom sitt helägda dotterbolag Inission Norge, ingått avtal om att köpa 100% av AXXE AS. AXXE är ett Electronics Manufacturing Services (EMS)-företag baserat i Halden och kommer att stärka Inissions närvaro i södra Norge. Det framgår enligt ett pressmeddelande.

Avtalet undertecknades den 17 januari 2024 och tillträdet förväntas ske den 31 januari 2024. Enligt överenskommelsen kommer priset för 50,1% av AXXE-aktierna att vara 27 MNOK, motsvarande en Enterprise Value (EV) på 5xEBITDA för perioden 2021-2023. De återstående 49,9% av aktierna kommer att köpas till en tilläggsköpeskilling baserad på EV = 6xEBITDA för AXXE:s genomsnittliga resultat under åren 2024-2026. Betalningen vid tillträdet kommer att finansieras genom ett banklån.

AXXE, med en historia som sträcker sig 40 år tillbaka och grundat i sin nuvarande form 2007, är ett EMS-företag med 46 anställda i Halden, Norge. År 2022 genererade AXXE en omsättning på 138 MNOK med en EBITDA på 8,0 MNOK. Företaget betjänar en diversifierad kundportfölj inom olika segment, inklusive off-shore, kommunikation, IoT och industri.

Strategisk motivering

För Inission är tillväxt genom förvärv en central del av strategin, och AXXE-förvärvet är en naturlig fortsättning på denna tillväxtresa. AXXEs höga kompetens och tillverkningskapacitet kommer att stödja Inissions expansion på den nordiska EMS-marknaden och komplettera dess befintliga starka kundportfölj. Affären öppnar även möjligheter för AXXE att förbättra service och produktutbud för både befintliga och nya kunder i Norden.

Erik DragsetVD Inission Løkken AS:
– Vi på Inission Løkken AS är oerhört glada över att se Inission expandera i Norge genom förvärvet av AXXE. Bolaget är ett av de mest kända EMS-företagen i landet och vi ser fram emot ett starkt samarbete. Med Inissions och AXXEs samlade kapacitet och branschkunskap har vi möjligheten att erbjuda våra kunder både banbrytande lösningar och kundservice i världsklass.

Øystein Back, CEO AXXE AS:
– Som EMS-företag inom elektroniktillverkning är vi en av de äldsta och mest erfarna inom vårt område. Vi har arbetat med produktion och sammanställning av komplex elektronik tillsammans med många av våra kunder i mer än 17 år. Våra värderingar bygger på viljan att samarbeta och ta hand om våra kunder på bästa sätt för att nå våra gemensamma mål. Våra styrkor är kundorientering, flexibel tillverkning, kvalitet och en stab av erfarna yrkesmän. Genom att kombinera våra styrkor med Inission kan vi ta hand om våra kunder mer effektivt, erbjuda ett bredare utbud av tjänster och utveckla vår verksamhet på ett helt nytt sätt. Detta säkerställer att vi möter de växande behoven inom alla sektorer inom elektronikindustrin. Vi blickar med stor entusiasm mot framtiden.

Förvärvet kommer att konsolideras som en del av Inissions finanser från den 31 januari 2024.