En ny undersökning från Consumer Panel Services GfK avslöjar intressanta trender i svenskarnas matvanor, särskilt när det gäller kött och dess substitut. Trots att 26 procent av svenskarna har minskat sitt köttintag och 82 procent äter en köttfri middag varje vecka, tycks traditionen att äta köttbullar och andra animaliska produkter under julen vara stark.

Intressant nog väljer svenskarna snarare att ersätta kött med halloumi eller ägg än med vegobullar. Endast 23 procent använder köttsubstitut gjorda av exempelvis svamp, baljväxter eller havre, och 28 procent är direkt negativa till sådana produkter.

Elin Scotford, affärsutvecklingsansvarig hos Consumer Panel Services GfK, betonar att företag som tillverkar köttsubstitut inte har nått bred framgång bland svenska konsumenter. Detta återspeglas i försäljningssiffror som visar en minskning av köttsubstitut kring jul, medan en ökning sker under årets första kvartal.

Denna trend tyder på att svenskarna håller fast vid traditionellt köttintag under julen, men är mer öppna för förändringar efteråt. Scotford nämner även att den brittiska trenden “Veganuary” – att äta veganskt i januari – verkar ha börjat få fotfäste i Sverige.

Undersökningen baseras på data från en panel och en omnibusundersökning utförd av Consumer Panel Services GfK. De samlade in svenska omnibus-siffrorna i oktober 2023 och är representativa för svenska hushåll med ett urval av 1 313 deltagare.