Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 3,7 procent i maj 2024, en nedgång från april då den var 3,9 procent. Månadsförändringen från april till maj var 0,2 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var oförändrad på 2,3 procent i maj, samma nivå som i april.

Nedgång i inflationen trots prisökningar på tjänster

Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, kommenterar: “– Inflationstakten gick ned i maj, trots att flertalet tjänster ökade i pris. Det var elpriserna som till stor del bidrog till nedgången.”

Lägre elpriser i maj

I maj påverkades månadsförändringen av flera prisuppgångar inom transporttjänster, inklusive biluthyrning, järnvägsresor och flygresor. Priserna för hotellbesök, paketresor och livsmedel ökade också. Dessa prisuppgångar motverkades dock av lägre el- och drivmedelspriser.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPI

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPI för de varor och tjänster som hade störst påverkan på månadsförändringen i maj 2024:

Benämning (COICOP) Månadsförändring, procent Bidrag, månadsförändring KPI, procentenheter
Livsmedel (01.1) 0,5 0,1
El (04.5.1) -13,3 -0,5
Drivmedel (07.2.2) -2,9 -0,1
Transporttjänster (07.3) 6,0 0,1
Paketresor (09.6) 19,7 0,1
Logi (11.2) 11,2 0,2

Bidrag till inflationstakten i maj

Inflationstakten enligt KPI, som mäter förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 3,7 procent i maj 2024, en nedgång från april då den var 3,9 procent.

Boendekostnadernas påverkan

Högre boendekostnader, främst på grund av ökade räntekostnader, påverkade inflationstakten i maj. Räntekostnaderna bidrog med 1,6 procentenheter till inflationstakten, vilket är en minskning från april då bidraget var 1,8 procentenheter. Högre hyror och avgifter för bostadsrätter bidrog också till inflationen, även om lägre elpriser dämpade effekten något.

Prisökningar inom olika sektorer

Under de senaste 12 månaderna har priserna ökat inom flera tjänstesektorer som restaurangbesök, transporttjänster samt rekreations- och kulturella tjänster. Livsmedelspriser och klädpriser har också stigit.

KPIF och KPIF-XE

Inflationstakten enligt KPIF, som inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 2,3 procent i maj, samma som i april. Exklusive energiprodukter (KPIF-XE) ökade inflationstakten från 2,9 procent i april till 3,0 procent i maj.