Inflationen i euroområdet minskar snabbare än förväntat. Enligt preliminära data från Eurostat låg KPI på 2,4 procent i november. 16 av de totalt 20 ingående länderna i euroområdet visade på en negativ inflation i månadstakt.

Förväntansbilden var en inflation på 2,7 procent enligt Trading Economics konsensusprognos. Det riktiga utfallet var därmed 0,3 procentenheter lägre än förväntningarna.

Inflationen har gradvis sjunkit från en högsta nivå på över 10 procent i november förra året. Under oktober låg inflationstakten på 2,9 procent i euroområdet.

Av de huvudsakliga inflationskomponenterna i euroområdet förväntas livsmedel, alkohol och tobak ha den högsta årliga räntan i november (6,9 %, jämfört med 7,4 % i oktober), följt av tjänster (4,0 %, jämfört med 4,6 % i oktober), icke-energiindustriella varor (2,9 %, jämfört med 3,5 % i oktober) och energi (-11,5 %, jämfört med -11,2 % i oktober).

euroområdet
Komponenter i inflationssiffran för euroområdet. Diagram: Eurostat

Eftersom inflationen närmar sig ECB:s mål på två procent förväntar sig marknaden en sänkning av räntan under våren 2024. En nedgång med 25 baspunkter i april är redan inprisat av marknaden, men allt fler investerare tror att sänkningen kan komma redan i mars, enligt Bloomberg.

Även kärninflationen i euroområdet avtog mer än förväntat. Den låg på 3,6 procent i november, jämfört med förväntade 3,9 procent.