Inflationen sjunker överraskande

I maj visade inflationen i USA en oväntad nedgång, vilket har lett till en kraftig uppgång på börsen och en förstärkning av kronan. Samtidigt ökar förväntningarna på en möjlig räntesänkning från Federal Reserve i september. Enligt de senaste siffrorna från Trading Economics uppgick USA:s konsumentprisindex (KPI) till 3,3 procent i maj. Detta var lägre än förväntade 3,4 procent, vilket också var april månads siffra. Kärninflationen, som exkluderar energi- och livsmedelspriser, föll till 3,4 procent i årstakt, ned från 3,6 procent i april. Analytiker hade förväntat sig en nedgång till 3,5 procent. På månadsbasis var kärninflationen 0,2 procent, lägre än prognosticerade 0,3 procent.

Inflationsdetaljer

Vid en närmare granskning av inflationssiffrorna framkommer att bostadsrelaterade kostnader ökade med 5,4 procent i årstakt, vilket utgjorde mer än två tredjedelar av den totala inflationen exklusive livsmedel och bränsle. Prisökningar på motorfordonsförsäkringar minskade något jämfört med föregående månad men är fortfarande upp med över 20 procent under det senaste året.

Positiv börsutveckling och stärkt krona

Nyheten om den lägre inflationen har fått Stockholmsbörsen att reagera positivt. Det breda indexet steg från 0,5 procent till 1,5 procent. Amerikanska börsterminer visar också en uppgång. Samtidigt har kronan stärkts med 13 öre mot dollarn, som nu kostar 10,31 kronor.

Räntemarknadens reaktion och framtida räntebesked från Fed

De amerikanska marknadsräntorna har reagerat kraftigt på inflationsnyheten. Räntan på tioåriga statsobligationer sjönk med 10 punkter till 4,29 procent, samma nivå som innan den starka jobbrapporten i fredags.

Förväntningarna på att Federal Reserve ska genomföra en räntesänkning i september har ökat markant. Enligt prissättningen på räntemarknaden är sannolikheten för en räntesänkning nu drygt 70 procent, upp från strax över 50 procent dagen innan.

Senare under onsdagen, klockan 20 svensk tid, väntas Federal Reserve komma med ett nytt räntebesked. Marknaden förväntar sig att styrräntan lämnas oförändrad i intervallet 5,25-5,50 procent. Fokus ligger nu på ledamöternas nya prognoser om den framtida räntebanan. Fed-chefen Jerome Powell har uppmanat ledamöterna att vänta in i det sista med att uppdatera sina prognoser, vilket innebär att eftermiddagens inflationsbesked kan leda till sista minuten-ändringar.

Kvällens möte startar 20.00 och kan ses live här.