Börsen fick fart uppåt efter att inflationen i USA föll mer än väntat. På månadsbasis föll till och med KPI för första gången sedan pandemin.

Överraskande nedgång i inflationen

Enligt Bloombergs prognosenkät förväntades inflationen, mätt som KPI (Konsumentprisindex), sjunka till 3,1 procent från 3,3 procent. Kärninflationen, som exkluderar livsmedel och energi, förväntades vara oförändrad på 3,4 procent. Men den faktiska nedgången var större än förväntat, vilket resulterade i positiva reaktioner på marknaden.

Deflation på månadsbasis

En särskilt anmärkningsvärd utveckling var att KPI sjönk med 0,1 procent i juni jämfört med maj, vilket markerar första gången sedan pandemin som KPI visade en negativ utveckling på månadsbasis. Detta betyder att vi har upplevt deflation under denna period, vilket går emot analytikernas förväntningar som låg på en 0,1 procents ökning.

Energi och bensinpriser som draglok

Ett betydande bidrag till denna nedgång av inflationen i USA var energipriserna som sjönk med 2 procent jämfört med maj. Bensinpriserna föll ännu mer, med 3,8 procent. Samtidigt ökade livsmedelspriserna marginellt med 0,2 procent. Dessa prisförändringar var centrala faktorer för den överraskande nedgången i KPI.

Positiv reaktion på Stockholmsbörsen

Reaktionen på Stockholmsbörsen var omedelbar och positiv. Innan inflationssiffran släpptes var börsen upp med cirka 0,5 procent. Efter beskedet om den större än förväntade nedgången i inflationen ökade uppgången till 1 procent. Efter en halvtimme mattades uppgången av något, men Stockholmsbörsen fortsatte att stiga och slutade på en uppgång av 0,6 procent.

Starkare krona och lägre räntor

Beskedet om inflationen påverkade även valutamarknaden, där den svenska kronan stärktes till 10,45 kronor mot dollarn. Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen sjönk med 9 punkter till 4,19 procent.

Amerikanska marknadsreaktioner

De amerikanska terminerna reagerade också initialt positivt på inflationsbeskedet, med en uppgång på cirka 0,3 procent. Vid 15-tiden stabiliserades terminerna runt nollstrecket, vilket indikerar en viss avvaktande hållning på marknaden inför kommande ekonomiska data.

Sammanfattningsvis har den oväntade nedgången i den amerikanska inflationen skapat en positiv stämning på både de svenska och amerikanska finansmarknaderna. Denna utveckling speglar en lättnad bland investerare över att inflationspressen verkar avta, vilket kan ha långtgående effekter på framtida räntebeslut och ekonomisk politik.