Inflationen rasar, enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) sjönk från 3,6 procent i november till 2,3 procent i december, vilket är den lägsta siffran sedan juli 2021. Carl Mårtensson, prisstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB), förklarar att den främsta orsaken till denna nedgång är de betydligt lägre elpriserna jämfört med december 2022. Det var ändå något högre än det prognostiserade 2,1 procent.

Påverkande faktorer

Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,3 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Trots att elpriserna ökade från november till december, har de minskat med 38,9 procent under de senaste 12 månaderna. KPIF, exklusive energi, minskade något från 5,4 procent i november till 5,3 procent i december.

Dyrare att resa

KPI ökade med 0,7 procent från november till december, vilket är mindre än ökningen under samma period föregående år då priserna ökade med 2,1 procent. Paketresor och transporttjänster, särskilt flygresor, var bland de faktorer som bidrog till denna ökning.

Breda prisökningar i december motverkas av billigare drivmedel

December månad såg en bred prisökning inom flera områden, inklusive kläder samt inventarier och hushållsvaror. Dessa prisökningar motverkades dock av lägre priser på drivmedel.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis påverkades inflationstakten i december av högre priser inom rekreation och kultur, inklusive paketresor och restaurangbesök. Dyrare boendekostnader, främst på grund av ökade räntekostnader för hushållens bolån samt höjda avgifter för hyres- och bostadsrätter, bidrog också till inflationstakten. Livsmedel och alkoholfria drycker hade också en prishöjning. Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i december, vilket är den lägsta siffran sedan juli 2021.