Det har som bekant varit ett par oerhört tuffa år vad gäller inflationstakten i landet. Inte bara Sverige har påverkats av stigande priser, utan det har handlat om ett globalt problem. Men nu verkar inflationen ge med sig på allvar.

Kraftigt fall väntas i dagens rapport

Det meddelar flera ledande banker. En enkät från Infront pekar på att KPIF-inflationen väntas ha fallit från 3,6 procent i november till 2,1 procent i december. Det skulle innebära att man börjar närma sig Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Ett sådant utfall skulle kunna sätta extra press på Riksbanken om eventuella räntesänkningar inom en snar framtid.

Därför sjunker inflationen kraftigt

Enligt bedömningar från storbanken Nordea kommer inflationen snart att stabiliseras kring 2 procent. “Inflationen sjönk avsevärt under 2023, från över 10 procent i slutet av 2022 till cirka 2 procent i december,” förklarar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i ett kundbrev. “Orsakerna till den kraftiga nedgången är sjunkande energipriser, minskade globala kostnader samt en avmattning av efterfrågan i Sverige och omvärlden.”

Fortsätter neråt

Även storbankerna SEB och Swedbank ser ett fall i rapporten för december. “Kärninflationen ligger konsekvent under Riksbankens prognos med en fortsatt nedgång i början av året,” meddelar SEB. I januari kan det dock komma att röra sig om ett bakslag då KPIF-inflationen tros öka något igen.

Räntetoppen nådd

Efter ett år där styrräntan har höjts aggressivt går det nu att utesluta ytterligare höjningar. Det har vice riksbankschef Per Jansson förklarat. “Inflationen har fortsatt att sjunka och jag har blivit allt mer övertygad om att räntetoppen är nådd. Inflationsutvecklingen ser fortsatt bra ut och den senaste tidens utfall i Sverige och omvärlden stärker min bild av att inflationstrycket verkligen är på väg ner. Det är mycket välkommet och viktigt så att svenska folket kan få köpkraften tillbaka.”