Infinidat som är en ledande leverantör av lagringslösningar för större företag meddelar en ökad andel affärer med tjänsteleverantörer av olika slag. Det gäller molntjänster, servade tjänster (managed services) och servad hosting (managed hosting). Nu har tjänstesektorn en andel på 31 procent av Infinidats försäljning.

Att en del av världens största molnföretag och telekomföretag väljer Infinidat är ett gott betyg vad gäller prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet, samt kostnadseffektivitet och skalbarhet. Framgångarna har nåtts med lagringsplattformarna InfiniBox, InfiniBox SSA II och InfiniGuard.

– Våra lagringslösningar ger tjänsteföretagen stora fördelar vad gäller flexibel finansiering av lagring, tillförlitlighet och servicenivåavtal. Vår position på den här marknaden växer explosionsartat, säger Fredrik Arveskär, Nordenchef på Infinidat.

Infinidats mjukvarudefinierade lagringsarkitektur är en nyckelfaktor för framgångarna. Den utgör grunden för alla Infinidats plattformar, både för primär och sekundär lagring. Att InfiniBox SSA II utsågs till ”den mest innovativa implementationen för hyperskalbarhet” på Flash Memory Summit 2022 är ett bevis på arkitekturens styrka. InfiniBox SSA II är marknadens snabbaste helt flashbaserade lagringsarray, vilket ger oöverträffat låga fördröjningar och högsta tillgänglighet. Det gör InfiniBox SSA II till en perfekt lösning för de mest krävande applikationerna och för tjänsteföretag av olika slag.

Under det senaste året har leverantörer av molntjänster, servade tjänster och servad hosting som satsat på Infinidats lösningar kunnat sänka sina totala kostnader för lagring med upp till 75 procent och ökat återbetalning på investeringar med 50 procent eller mer. Prestanda och kapacitet har förbättrats med upp till 70 procent. Tjänsteföretagen har också kunnat erbjuda 100 procent tillgänglighet, genomfört uppgraderingar utan påverkan på drift och kunnat erbjuda storskaliga lagringslösningar till mindre företag.

– Infinidat har ett unikt och flexibelt erbjudande till tjänsteföretag. Förhållandet mellan pris och prestanda, den höga tillgängligheten och den breda funktionaliteten är extremt viktiga för de här kunderna. Vi är imponerade av Infinidats sätt att leda den tekniska utvecklingen, säger Camberley Bates, chef och delägare på Evaluator Group.

Leverantörer av molntjänster, servade tjänster och servad hosting erbjuder lagring som tjänst (STaaS, Storage-as-a-Service) för en snabbt växande kundbas som kräver oavbruten tillgång till lagrade data. Det blir möjligt med Infinidats InfiniOps, en lösning för autonom automatisering och InfiniVerse AI för effektiv drift. Lägg till det oöverträffade prestanda.

Infinidat utsågs tidigare i år till en av de ledande leverantörerna av lösningar för lagring som tjänst, av analysföretaget DCIG. Bland många kundröster om Infinidat märks bland annat den följande:

– Kvaliteten på de tjänster som Infinidat tillhandahåller gör att vi kan erbjuda våra kunder höga prestanda, säger Bernd Kisters, IT-chef på molnföretaget Kisters.

Infinidat erbjuder ett komplett sortiment av lagringslösningar för företag. Det inbegriper en mjukvaruarkitektur som garanterar hög tillgänglighet för lagringsplattformarna InfiniBox, InfiniBox SSA II och InfiniGuard. En viktig del av det är InfiniSafe, som är en lösning för säker lagring. InfiniBox, InfiniBox SSA II och InfiniGuard erbjuds med flexibla alternativ för konsumtion, i form av Infinidats program FLX, behovsstyrd kapacitet och en elastisk prismodell.