Idag lanseras Lyvia, en ny europeisk grupp inom teknik- och mjukvarutjänster som vill ta marknaden med storm. Med en portfölj på 35 specialistföretag inom mjukvaru- och experttjänster, digital marknadsföring, kreativ rådgivning och software-as-a-service, tar Lyvia en stark position på den europeiska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lyvia har en bred meritlista av organisk tillväxt, god kassagenerering och kapitalanskaffningsförmåga. Med cirka 1 500 anställda och kontor över hela Europa går Lyvia in på marknaden som ett av de största och bäst presterande företagen i sin sektor.

Bolaget äger och förvaltar inte bara varumärken, utan strävar också efter att stärka samarbetet mellan företagen i gruppen. Detta inkluderar operativa och finansiella synergier samt tillgång till ett ekosystem av likasinnade entreprenörer.

Lyvia tillför specifik kompetens till den europeiska marknaden som skiljer sig från sina konkurrenter. Bolaget är grundat och drivs av entreprenörer, och riktar sig till entreprenörsledda företag inom noga utvalda sektorer och med track record och lönsamhet.

Lyvias ledning har gedigen erfarenhet av industri och entreprenörskap, med en ryggrad i B2B-mjukvarutjänster och en meritlista av att bygga företag sedan 2003. VD:n och medgrundaren Sebastian Karlsson är själv entreprenör och betonar att företaget är grundat på entreprenörsanda. Han lovar att respektera autonomin hos de företag som Lyvia samarbetar med och att hålla fast vid dem i vått och torrt.

VD:n och medgrundaren Sebastian Karlsson arbetade tidigare som VD och medgrundare av Mirovia – en partner i Serendipity som är en av Sveriges mest välkända privata inkubatorer. Han har även tidigare varit VD för HomeMaker, en scale-up inom fastighets- och byggbranschen. Idag meddelar Lyvia även att Mikael Ericson utsetts till ordförande. Ericson har tidigare arbetat som koncernchef för Intrum och har en lång och framgångsrik bakgrund inom bankbranschen från både Danske Bank och Handelsbanken.

Ryggraden för konstellationen är Esmaeilzadeh Holding med VD och grundare Saeid Esmailzadeh vid rodret. Saeid Esmaeilzadeh har varit med i framgångssagor som Diamorph, Serendipity, Sdiptech, Xbrane Biopharma och OrganoClick, varav flera idag är börsnoterade.

Lyvia tror på att vara en långsiktig ägare och partner för företag, snarare än att ingå ett partnerskap enbart med ambitionen att sälja. Detta innebär att de är beredda att arbeta med företag genom den ekonomiska cykeln och sätta långsiktiga resultat före fokus på kortsiktiga vinster. Lyvia tror att detta hjälper entreprenörer att fokusera på att vårda sina verksamheter genom att fatta beslut som driver organisk tillväxt, återkommande intäkter och attraktiva marginaler.

Lyvia strävar efter att notera sig på NASDAQ OMX i Stockholm inom de närmaste 12 till 18 månaderna, beroende på marknadsförhållanden. Detta är ett starkt tecken på att företaget har stor tilltro till sin egen verksamhet och att de tror på fortsatt tillväxt.

Lyvias lansering är en positiv nyhet för den europeiska marknaden, som får en ny ledande aktör inom teknik- och mjukvarutjänster. Med en stark portfölj, gedigen ledning och entreprenörsanda har Lyvia potential att bli en av de mest framgångsrika företagen inom sin sektor och skapa nya arbetstillfällen och möjligheter för entreprenörer i hela Europa.

Lyvias strategi att vara en långsiktig ägare och partner för företag är ett välkommet inslag på den europeiska marknaden. Detta ger företag en trygghet och stabilitet som är viktig för att kunna fokusera på att driva organisk tillväxt och skapa långsiktiga resultat.

Det är också positivt att Lyvia har en stark tro på entreprenörskap och respekt för entreprenörerna som skapat företagen i gruppen. Att sätta entreprenörerna i centrum för verksamheten är en viktig faktor för att skapa en kultur av innovation och kreativitet som kan driva företagen framåt.

Lyvias noteringsplaner visar på företagets styrka och potential för fortsatt tillväxt. Detta är också en viktig signal till marknaden om att Lyvia är en seriös aktör som tar sin verksamhet på allvar.

Med en stark portfölj, gedigen ledning och entreprenörsanda har Lyvia alla förutsättningar för att bli en av de mest framgångsrika företagen inom sin sektor och skapa nya möjligheter för entreprenörer i hela Europa.