Stor efterfrågan på ICA:s gröna obligationer

ICA Gruppen har nyligen genomfört en ny emission av gröna obligationer, den andra i sitt slag under bolagets svenska MTN-program. Det framgår av ett pressmeddelande. Emissionen, som totalt omfattar 2 miljarder kronor, rönte ett imponerande intresse och orderboken svällde till nästan 2,9 miljarder kronor. Obligationerna, som är uppdelade i två trancher om 500 miljoner respektive 1,5 miljarder kronor, har löptider på 3 år respektive 5,5 år. Båda trancherna erbjuder rörlig ränta, med den längre löptiden även försedd med ett fast ränteval.

En hållbar finansieringsmodell

Denna emission markerar andra gången ICA Gruppen utnyttjar sitt ramverk för grön finansiering, som är utformat i enlighet med ICMA Green Bond Principles. Ramverket har granskats och fått betyget “Medium Green” för sin miljömässiga påverkan samt “Excellent” för styrning av CICERO Shades of Green, numera en del av S&P Global. Till dags dato har ICA Gruppen emitterat totalt 5,5 miljarder kronor i gröna obligationer.

Fokus på gröna projekt

För år 2023 har ICA Gruppen en omfattande portfölj av gröna projekt, värderad till 7,7 miljarder kronor. Av dessa är 3,5 miljarder finansierade via de gröna obligationerna. Projektportföljen inkluderar 42 procent gröna byggnader, 39 procent cirkulära produkter och anpassningar till en cirkulär ekonomi, 18 procent gröna transporter och 1 procent förnybar energi. Bolaget har även rapporterat en betydande mängd CO2-utsläpp som undvikits tack vare dessa initiativ.

Kerstin Lindvall, direktör för corporate responsibility på ICA Gruppen, betonar vikten av företagets hållbarhetsmål: “Våra ambitiösa hållbarhetsmål är centrala för vår framgång. Vi är stolta över de utsläppsminskningar vår gröna projektportfölj möjliggör. Det fortsatta starka intresset för våra gröna obligationer är en tydlig indikation på det värde vi skapar.”

Framtid och finansiella partners

Emissionen faciliterades av Danske Bank och DNB som agerade som gemensamma bokföringsledare (Joint Bookrunners). De nya obligationerna kommer att listas på Nasdaq OMX Stockholm, vilket ger investerare ytterligare en möjlighet att engagera sig i ICA Gruppens hållbara initiativ.

ICA Gruppens senaste gröna obligationsemission inte bara understryker deras fortsatta engagemang i hållbarhetsarbete, utan även stärker förtroendet bland investerare som är ivriga att bidra till en mer hållbar framtid.