AT&T, den amerikanska teleoperatören, har valt Ericsson för att utveckla deras kommersiella Open Radio Access Network, Open RAN. Tisdagens avtal mellan AT&T och Ericsson förväntas leda till en nedgång i omsättningen för Nokias Mobile Networks division under de kommande 2-3 åren, enligt bolagets pressmeddelande.

Hittills under 2023 har AT&T ungefär stått för 5-8 procent av nettoomsättningen för Mobile Networks.

Enligt Nokia förväntas Mobile Networks fortsätta vara lönsamt, men AT&T:s val av Ericsson kommer att försena divisionens framsteg mot att nå en tvåsiffrig rörelsemarginal med upp till två år.

Skälen bakom AT&T:s val av Ericsson förblir oklara. Nokia har fått bekräftelse från AT&T att beslutet grundar sig på specifika anledningar som endast gäller AT&T.

Pekka Lundmark, President och CEO för Nokia, sa: “Även om nyheterna från AT&T är besvikande, har vår Mobile Networks-verksamhet gjort betydande framsteg under de senaste åren genom att öka vår RAN-marknadsandel och teknikledarskap. Jag är starkt övertygad om att vi har rätt strategi för att skapa värde för våra aktieägare även i framtiden, med möjligheter att öka vår marknadsandel, diversifiera vår verksamhet och förbättra vår lönsamhet. Mobile Networks är av avgörande betydelse för vår globalt sammankopplade framtid och, som jag tidigare har sagt, kommer inte molnberäknings- och AI-revolutionerna att förverkligas utan betydande investeringar i nätverk som har betydligt förbättrade förmågor. Våra kunder kan vara trygga med att vi fortsätter att investera i forskning och utveckling samt utvecklar marknadsledande produkter för dem.”