Inflationens effekt

Hushållens disponibla inkomster har sjunkit i nästan alla kommuner på grund av inflationen, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Mest påverkade är ensamstående föräldrar med barn i åldrarna 0 till 19 år, vilket speglar en växande ekonomisk utmaning för en redan utsatt grupp.

Disponibel inkomst definieras som de pengar som är kvar efter skatt och exempelvis återbetalningar av studielån, men före konsumtion. Under 2022 låg Sveriges medianinkomst för alla hushåll på 423 000 kronor, en siffra som, när inflationen tas i beaktande, visar sig vara nästan 15 000 kronor lägre än under 2021. Detta motsvarar en minskning med 3,3 procent.

“Inflationen är den främsta förklaringen till den stora minskningen av hushållens disponibla inkomster under 2022”, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB. “Priserna ökade helt enkelt mer än hushållens inkomster.”

Tydliga skillnader

Inkomststatistiken från SCB avslöjar även skillnader i hur olika typer av hushåll drabbats. Ensamstående män med barn i åldrarna 0 till 19 år såg den största procentuella minskningen av sin disponibla medianinkomst, som var 4,7 procent lägre under 2022 jämfört med 2021.

Sjunker över hela landet

En övergripande titt på hela Sverige visar att disponibla medianinkomsten minskade i 286 av landets 290 kommuner. Särskilt hårt drabbat är Nykvarn i Södermanland, där medianinkomsten sjönk med nästan 34 000 kronor mellan 2021 och 2022, vilket motsvarar en minskning med 5,5 procent.

Skillnaderna i disponibel inkomst mellan kommunerna kan till stor del förklaras av hushållens sammansättning. Kommuner med många sammanboende tenderar att ha en högre hushållsinkomst, medan kommuner med många singelhushåll visar motsatt tendens.

Sjunker i alla län

Det är inte bara kommunerna som ser en nedgång i hushållens disponibla medianinkomster; även på länsnivå är trenden densamma. “I Uppsala län minskade hushållens disponibla medianinkomst mest av alla län, med över 17 000 kronor eller 3,9 procent”, berättar Johan Lindberg, utredare på SCB.

Denna nedgång i disponibel inkomst pekar på en allvarlig ekonomisk press för hushållen över hela landet, framför allt mot bakgrund av stigande priser och inflation. Det krävs strategiska åtgärder för att stödja de mest utsatta grupperna och säkerställa att ekonomiskt stöd når dem som behöver det mest.