Vård- och omsorgsföretaget Humana rusar på Stockholmsbörsen efter att förvaltningsrätten i Stockholm meddelade att de upphäver Ivos beslut och att Humana Assistans får behålla sina tillstånd. Inför beslutets offentliggörande handelsstoppades Humana-aktien. Handeln återupptogs klockan 13:35 och handlas i skrivande stund kring 25:00 SEK, en intradagsuppgång om över 52 procent. Direkt efter att handelstoppet upphävdes rusade Humana som mest över 70 procent. 

I januari drog Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) tillbaka Humana omsorgs- och vårdtillståndet för att bedriva assistansverksamhet. Ivo motiverade beslutet genom att anse att bolaget inte uppfyllde kraven för att bedriva sådana verksamheter.

Trots Ivos beslut har företaget fortsatt sin verksamhet eftersom förvaltningsrätten inhiberade Ivos beslut, vilket innebar att verkställandet av beslutet sköts upp tills förvaltningsrätten hade fattat sitt domslut.

På onsdagen meddelade förvaltningsrätten att de upphäver Ivos beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd. Enligt domstolen har det inte fastställts att Humana och dess företrädare inte längre uppfyller lämplighetskraven.

”I vissa fall anser domstolen att Humana har brustit, särskilt när det gäller insyn i ordnad assistans. De bevisade bristerna är dock få och inte tillräckligt allvarliga för att motivera att bolaget och dess företrädare ska anses olämpliga. Domstolen bedömer också att Humana har vidtagit rimliga åtgärder för att följa Ivos tillsynsbeslut och säkerställa kvaliteten i sin verksamhet”, säger lagmannen Eva-Lotta Hedin i ett pressmeddelande.

-Vi är väldigt glada över att Förvaltningsrätten har lyssnat på oss och kunnat landa i slutsatsen att processen för IVO:s tillståndsprövning inte varit tillräckligt genomarbetad. Det är en lättnad för våra fantastiska medarbetare och alla våra kunder. Nu ska vi fortsätta med vårt systematiska kvalitetsarbete för att kunna erbjuda bästa möjliga omsorg för våra assistansberättigade, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana.

Bolaget beräknar att Ivos beslut har resulterat i en minskning av kundantalet på cirka 16 procent och ökade konsultkostnader på cirka 30 miljoner kronor hittills.

IVO:s beslut och Förvaltningsrättens dom omfattar endast den verksamhet med bland annat personlig assistans som drivs av Humana Assistans, vars nettoomsättning och justerade rörelseresultat under första kvartalet 2023 uppgick till 806 MSEK respektive 23 MSEK, motsvarande cirka 33 % av koncernens nettoomsättning och cirka 23 % av koncernens rörelseresultat. Nettoomsättning och justerat rörelseresultat för affärsområdet personlig assistans som helhet inom Humana-koncernen under första kvartalet 2023 uppgick till 849 MSEK respektive 26 MSEK, motsvarande cirka 35 % av koncernens nettoomsättning och cirka 26 % av koncernens rörelseresultat.

Det förväntas dock att detta inte är det sista ordet i frågan. I en intervju med TT före beskedet uppgav Johanna Rastad att hon förväntade sig att det skulle överklagas oavsett utfall. Ivo har möjlighet att överklaga beslutet senast den 12 juli.