Post och telestyrelsen, PTS, har godkänt fyra sökande att delta i de kommande spektrumauktionerna som förväntas vara centrala i 5g-utvecklingen i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande. 

De fyra sökande som fått grönt ljus att delta i budgivningen är Tre, Tele2, Telenor genom bolaget Net4Mobility, Telia Sverige samt Teracom. Budgivningen avser auktioner i 3,5 Ghz- och 2,3 GHz-banden.

Auktionen är tänkt att inledas den 10 november och väntas ta omkring 10 dagar.

”Jag är mycket glad över att vi fått fyra godkända budgivare i auktionerna”, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS, i ett pressmeddelande.

”Detta borgar för en god konkurrens, snabb utbyggnad och god tjänsteutveckling. Att 5g-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället. Vårt nära samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inför prövningen av sökande och tillståndsvillkor syftar till att säkerställa detta”, fortsätter han.

All kinesisk utrustning avvecklad 2025 
I tillståndsvillkoren ingår bland annat att nyinstallation och implementering av centrala funktioner inte får genomföras med produkter från kinesiska Huawei eller ZTE. Om befintlig infrastruktur kommer användas för centrala funktioner i de aktuella frekvensbanden måste budgivarna avveckla produkter från Huawei och ZTE senast den 1 januari 2025, enligt ett pressmeddelande från PTS.

Med centrala funktioner avses radioaccessnät, det vill säga antenner och basstationer, transmissionsnät, kärnnät samt dift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

SÄPO inblandade i bojkotten
I ett separat pressmeddelande skriver Säkerhetspolisen att ett flertal länder i dag bedriver spioneri och säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige som skadar landets säkerhet. Enligt Säkerhetspolisen ligger även de tillståndsvillkor som PTS nu beslutat om i linje med vad man anser behövs.

”Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige. Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Det här måste vi förhålla oss till när framtidens 5G-nät byggs. Vi kan inte kompromissa med Sveriges säkerhet”, säger säkerhetspolischef Klas Friberg i pressmeddelandet.