Home Moi International erbjuder sin tjänst som köpagent på den svenska marknaden. Tjänsten hjälper köpare att känna sig trygga i hela processen, från första visningen till överlämningen av nycklar. Nu startar Home Moi ett samarbete med Mäklarhuset i Malmö som en del av planen att expandera på den svenska marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Många människor upplever stress i den pressade och tävlingsinriktade situation som den komplicerade köpprocessen ofta innebär. Med Home Moi, som nu erbjuder sina tjänster i Stockholms och Malmöområdet, skapas en balans på marknaden när köpare äntligen kan få professionellt stöd med att hitta sitt nya hem.

Simon Falke på Mäklarhuset Malmö säger ”När möjligheten att samarbeta med Home Moi presenterades så kändes det självklart, att denna tjänst behöver bli tillgänglig för bostadsköpare. Klart är att behovet av stöd till köpare är stort. Vi kan nu rekommendera intresserade köpare att använda Home Moi, om vi inte kan erbjuda ett hem som passar deras behov. Detta skapar fler alternativ för bostadsköpare att välja mellan, med det stöd som de behöver för att fatta ett välgrundat beslut. Vi ser detta som ett användbart verktyg att ha som mäklare ”för bostadsköparnas bästa”.

Mia Brown, grundare av Home Moi, säger ”Det är glädjande att Mäklarhuset i Malmö ser nyttan med Home Moi på marknaden. Jag menar att det skapar likvärdigt stöd för köparen och att processen blir effektivare för båda parter. Vi startar vår verksamhet i Malmö i höst. Detta samarbete skapar en språngbräda för att förbättra fastighetsmarknaden och villkoren för köpprocessen i Malmöområdet.

Home Moi International AB startade nyligen sin verksamhet i Stockholm, och inom kort i Malmö och Göteborg.