Kreditförvaltningsbolaget Hoist Finance har bekräftats ha bibehållit sitt Baa3-kreditbetyg av Moody’s. Samtidigt har utsikterna förbättrats från negativa till positiva, vilket framgår i ett pressmeddelande.

Även kreditbetyget Baa2 för “junior senior” skulder har bekräftats. Enligt Moody’s ger kreditförvaltningsbolagets försiktiga krav på kapital och likviditet en stadig och förutsägbar grund.

Samtidigt bedöms ledningens trovärdighet och företagets styrka i dagens höga ränteklimat  vara positivt påverkade av tillgången till insättningar från privatkunder, vilket skapar en grund för förbättrade framtida utsikter.

Hoist Finance har kommenterat nyheten i ett separat pressmeddelande:

”Vår inlåning från privatpersoner är själva kärnan i vår finansieringsmodell, unik i vår sektor och ger Hoist Finance en stark konkurrensfördel, särskilt i en miljö med högre räntor. Detta stödjer i sin tur vår investeringstakt i nya portföljer och vår långsiktiga lönsamhet. Att vår finansieringsstruktur tillsammans med bolagets förbättrade resultat nu uppmärksammas genom förändrade ratingutsikter är ytterligare ett steg framåt på vår resa mot att bli den ledande förvaltaren av förfallna lån i Europa”, säger Harry Vranjes, VD för Hoist Finance.