Styrelsen för Hexicon har valt att avvisa ett bud på bolaget från en europeisk aktör. Budet, som var villkorat av styrelsens rekommendation, sattes till 1,5 kronor per aktie, vilket motsvarar ett värde på 545 miljoner kronor för hela bolaget. Styrelsen anser att budets nivå, i kombination med andra specifika villkor gällande kommande milstolpar, inte motsvarar värdet av bolagets projektportfölj enligt genomförda externa värderingar.

Aktien stängde på fredagen på ca 0,45 kr för att vid tiden för pressmeddelandet handlas upp till 0,69 kr och i skrivande stund handlas aktien till 1,02 kr, 123 procent högre än fredagens stängning.

”Vi befinner oss i en intensiv fas av vårt strategiska arbete där avyttringar, nya investeringar och strukturerade affärer kan bli relevanta inom en snar framtid. I en anda av transparens anser vi att det är vår plikt att dela inkommande bud med aktiemarknaden. Styrelsens beslut att avvisa ett inkommande bud med en betydande premie i förhållande till nuvarande aktiekurs har varit ett svårt men, enligt vår åsikt, ansvarsfullt beslut. Förutom Hexicons egna aktieanalyser som producerats av marknadsaktörer har bolaget även anlitat externa värderingsinstitut som PwC och SNOW B.V för att bedöma bolagets projektportfölj. Resultaten av dessa värderingar har visat på betydande värden som enligt Hexicons styrelse inte fullt ut återspeglas i det bud som styrelsen mottagit och därmed har avvisats. Hexicon har byggt upp en stark portfölj under åren, som nu är välbalanserad både geografiskt och i mognadsgrad”, sa Hexicons styrelseordförande, Hans von Uthmann, i ett uttalande.

Pressmeddelandet från Hexicon på engelska här.