Hexatronic visar fortsatt tillväxt med förbättrad lönsamhet men aktien rasar

Hexatronic har idag rapporterat det andra kvartalet 2023. Bolaget har visat på en fortsatt tillväxt samtidigt som lönsamheten och kassaflödet har förbättrats avsevärt. Trots detta så faller aktien med runt 12 procent efter rapporten.

Tillväxt och finansiellt utfall

Under det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 36 procent motsvarande 2 258 MSEK, jämfört med 1 662 MSEK under samma period föregående år. En imponerande organisk tillväxt om 7 procent har uppnåtts. Denna starka tillväxtsignal understryker bolagets styrka och marknadsledande position.

EBITA ökade med 45 procent till 405 MSEK, jämfört med 278 MSEK under samma kvartal föregående år. Denna förbättring resulterade i en EBITA-marginal på 17,9 procent jämfört med 16,8 procent.

Strategiska framsteg och affärsutveckling

Hexatronic har också visat styrka genom att genomföra flera betydelsefulla affärsbeslut och framsteg under kvartalet. Bolaget har tecknat ett avtal med en ny nätverksoperatör i USA till ett värde av 20 miljoner USD. Denna affär bekräftar Hexatronics förmåga att attrahera och upprätthålla betydande partnerskap inom en konkurrensutsatt marknad.

Bolaget har också förstärkt sin ställning inom elektrooptiska kablar för tuffa miljöer genom förvärvet av Fibron, en ledande OEM-tillverkare. Denna strategiska rörelse har potential att ytterligare diversifiera Hexatronics produktportfölj och öka dess förmåga att möta marknadens efterfrågan.

VD:s kommentar och utsikter

Hexatronics VD betonade det starka andra kvartalets resultat och hur företaget har överträffat sina egna lönsamhetsmål. VD påpekade att försäljningen växte med en imponerande 36 procent, varav 7 procent var organisk tillväxt. Detta indikerar att bolaget är på rätt väg att nå sina långsiktiga mål.

Hexatronic har också förvaltat sina resurser väl, vilket resulterade i ett positivt kassaflöde om 348 MSEK från den löpande verksamheten. Genom att minska lagren och öka effektiviteten har bolaget kunnat stärka sitt kassaflöde, vilket är en viktig indikator på finansiell hälsa.

Framtida utsikter och utmaningar

Hexatronics rapport för det andra kvartalet pekar på både framgångar och utmaningar. Bolaget har visat på imponerande tillväxt och förbättrad lönsamhet, men samtidigt har vissa marknader påverkats av ökade räntor och inflation, vilket har gjort vissa kunder mer avvaktande i sina investeringsbeslut.