Hexagons plattformar ska integreras med NVIDIA Omniverse för att möjliggöra att företag blir mjukvarudefinierade och utnyttjar potentialen inom industriell automation.

Samarbetet kommer att sammanföra ledande teknologier från Hexagon och NVIDIA för att möjliggöra att flera användare skapar sömlösa flöden genom en enhetlig vy för fabriksplanering, design samt optimering av kvalitet för processer och drift.

Hexagon är en framstående global leverantör av digitala verkligheter skapade med hjälp av sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, har meddelat ett samarbete med NVIDIA för att erbjuda lösningar för industriella digitala tvillingar som förenar reality capture, digitala tvillingar för tillverkning, AI, simulering och visualisering för att göra realtidsjämförelser med verkliga modeller.

Som en del av samarbetet kommer Hexagons plattform HxDR för reality capture och Nexus-plattformen för tillverkning att integreras med NVIDIA Omniverse-plattformen för att utveckla och driva applikationer för industriella metaverse baserade på Universal Scene Description (USD). De integrerade plattformarna tillhandahåller kompletterande teknologier som gör det möjligt för kunder att driva framåt inom digital tillverkning för fabriker och dra nytta av potentialen hos digitala tvillingar för intelligenta städer, bygg och infrastruktur.

“Vårt innovationslag har samarbetat med NVIDIA för att identifiera möjligheter som förenar reality capture, AI, simulering, dataanalys och visualisering med plattformar för sömlös samarbete”, säger Paolo Guglielmini, VD och koncernchef för Hexagon. “Med NVIDIA-teknologi och Hexagons Smarta digitala verklighet kommer våra lösningar att erbjuda jämförelser av modeller i den verkliga och virtuella världen i realtid.”

Genom realtidsdatainsamling och analys utvecklar Hexagons Smarta digitala verkligheter digitala tvillingar för att ge kunderna en helhetsbild av den verkliga världen, vilket hjälper till att förbättra produktivitet, kvalitet, säkerhet och lönsamhet när de används tillsammans med simuleringslösningar.

“Varje bransch tävlar om att digitalisera sina fysiska processer för nästa våg av avancerad automation”, säger Rev Lebaredian, vice VD för Omniverse och simuleringsteknik på NVIDIA. “Genom samarbete med Hexagon kommer vi att överbrygga klyftan mellan den verkliga och den virtuella världen – en förutsättning för att bygga digitala tvillingar – så att vi kan träna robotar i virtuella världar och ge autonomi till allt som rör sig.”