I Hemnets Köparbarometer för januari uppgav 28 procent av de tillfrågade bostadsköparna att de förväntar sig att bostadspriserna kommer att öka under de kommande sex månaderna. Detta är en uppgång med 5 procentenheter jämfört med motsvarande mätning föregående månad, december. Det har inte varit så här höga förväntningar på stigande priser sedan april 2022, månaden innan Riksbanken började höja styrräntan.

Samtidigt minskade andelen köpare som tror på sjunkande bostadspriser med 9 procentenheter, från 31 procent i december till 22 procent i januari. Totalt sett innebär detta ett nettoresultat (skillnaden mellan de som tror på stigande och sjunkande priser) på +6 procentenheter. Det är en ökning med 14 procentenheter jämfört med mätningen i december, och det är nu fler köpare som tror på stigande priser än på sjunkande priser för första gången sedan april 2022.

Andelen köpare som förväntar sig:

  • Stigande priser: 27,8 procent (jämfört med 23,3% föregående månad)
  • Sjunkande priser: 22,1 procent (jämfört med 31,4% föregående månad)
  • Oförändrade priser: 50,1 procent (jämfört med 45,3% föregående månad)

Ökningen i förväntningarna på bostadspriser var mest markant i Stockholm under januari. Stockholm är nu det område där förväntningarna är starkast enligt undersökningen, med en nettosiffra på +15 procentenheter. Detta kan jämföras med -7 procentenheter i december och det är den högsta nivån som observerats i Stockholm sedan februari 2022.

Enligt undersökningen planerar 47 procent av de tillfrågade personerna att köpa bostad under de kommande sex månaderna. Detta är den högsta noteringen för köpavsikterna under de drygt sex år som undersökningen har genomförts.

Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterar:

“Detta är en tydlig ökning i köparnas boprisförväntningar. För första gången sedan Riksbanken började höja styrräntan från noll, i april 2022, har vi nu fler köpare som tror på stigande än sjunkande bopriser. Att rekordmånga också planerar att köpa bostad får också ses som en positiv signal för aktiviteten på marknaden framöver. Köparna tar fasta på att räntan sannolikt toppat och det indikerar en ökad motivation att agera framöver och stärker bilden av att boprisnedgången är över.”.