Trots sjunkande inflation och en avvaktande Riksbank

I Sverige fortsätter handlarna inom olika sektorer, inklusive butikshandel, e-handel och partihandel, att ha en pessimistisk syn på de kommande tre månaderna. Detta framkommer i Svensk Handels Handelsbarometer för december. Trots en minskande inflation och Riksbankens avvaktande hållning befinner sig alla delsegment av handeln under det neutrala värdet 100. Detta markerar den 19:e månaden i rad där handlarna uttrycker pessimism om framtiden, baserat på faktorer som försäljning, antal anställda och lönsamhet.

Sofia Larsen, vd för Svensk Handel, kommenterar: “Vi kan inte nog understryka hur allvarligt läget är i delar av branschen. I snart två år har pessimismen varit påtaglig. Vi tror att årets första månader kommer innebära prövningar för många företag, men låt oss nu hoppas att 2024 blir året då det vänder.”

E-handelns förväntningar på försäljningen sjunker

E-handelssektorn är särskilt drabbad, med en minskning i förväntningarna på försäljningen. Indikatorvärdet har sjunkit med 1,6 enheter till 82,1. Trots förhoppningar om att Black Week skulle boosta optimismen, har detta inte skett. Liksom fysiska butiker, påverkas e-handeln av att konsumenterna köper färre varor och att köpesummorna har minskat. Larsen betonar vikten av att stötta svenska e-handelsföretag, särskilt under dessa utmanande tider.

Utvecklingen över antalet anställda oroar butikshandeln

För butikshandeln ser framtiden också dyster ut. Indikatorvärdet för framtidsförväntningar har minskat med 2,9 enheter till 75,5. Butikshandeln har redan stött på många utmaningar under 2023, och det nya året startar med ytterligare en – ökade hyreskostnader. Med hyreshöjningar på över 18 % under de senaste två åren och hyran som en av de största utgiftsposterna, ökar risken för konkurser och varsel inom handeln.

Larsen uttrycker sin oro: “Utvecklingen över antalet anställda nu börjar vackla inom butikshandeln. Vi har länge varnat för att varsel kan vara nära förestående. Att säga upp personal är för de flesta en sista utväg, men till slut finns det inga andra möjligheter. Vikande försäljning kombinerat med chockhöjningar av hyran är stora utmaningar för delar av branschen.”