Handelsbankens styrelse har idag godkänt VD Carina Åkerströms önskan om en ny överenskommen pensionsålder, som ändras från den nuvarande åldern 65 till 62 år. I övrigt förblir anställningsavtalet oförändrat. Carina Åkerström kommer att fylla 62 år i oktober 2024. Detta framgår av ett pressmeddelande.

”Jag har arbetat hela mitt vuxna liv, över 35 år, i Handelsbanken, varav de senaste 25 åren i ledande och kvalificerade befattningar. Det har varit fantastiskt intressant och roligt – men stundtals också relativt krävande. Så även om jag fortsatt trivs väldigt bra i min nuvarande roll, känner jag att det nu börjar bli dags att planera och förbereda mig för tiden efter Handelsbanken,” säger Carina Åkerström.

Tidigare i våras blev Carina Åkerström utsedd till styrelseledamot i skogsbolaget Holmen, hennes första uppdrag i en börsbolagsstyrelse utanför banksektorn.

”Annorlunda och oerhört givande. Det var i samband med detta som också tankarna på vad jag skulle vilja göra i framtiden blev mer konkreta. Min nuvarande roll som vd är alltför tidskrävande för ytterligare uppdrag av den digniteten. Det är väl en förhoppning att de propåer om andra, liknande uppdrag som jag idag tvingas tacka nej till, fortsätter att komma framgent,” fortsätter Åkerström.

Handelsbanken kommer nu påbörja processen att utse en efterträdare till VD-positionen.

”Även om det känns lite vemodigt att det nu finns en mer konkret, bortre horisont, så är det henne väl värt efter ett rejält, operativt dagsverke. Carina Åkerström har alltid gjort och gör fortfarande ett fantastiskt jobb för banken. Dessutom har hon levererat på precis allt det hon sa hon skulle göra när hon tillträdde som vd: ökat kostnadseffektiviteten, utvecklat det som banken är bra på och avslutat det banken inte ska göra. Samtidigt har Handelsbanken, under hennes ledning, gjort rekordresultat, kvartal efter kvartal,” kommenterar styrelseordförande Pär Boman.

Förändringen i Carina Åkerströms pensionsavtal resulterar inte i några ytterligare kostnader för banken. Åkerström har en premierbaserad pensionslösning motsvarande 35 procent av hennes lön. Premier kommer att upphöra när hennes anställning avslutas.