Säkerhet inom den digitala världen blir alltmer avgörande i samhället. Ett antal anställda från Handelsbanken var en del av det segrande svenska-isländska laget i Locked Shields, världens största övning inom cybersäkerhet. ”I vårt fortsatta arbete med att utveckla Handelsbankens cybersäkerhet och skydda våra kunder tar vi med oss många viktiga insikter,” säger Erik Blomberg, Handelsbankens koncernsäkerhetschef.

Handelsbanken bjöds in av Försvarsmakten och såg övningen som en möjlighet att bidra till samhällets försvarskapacitet och samtidigt dra nytta av samarbetet med några av världens främsta experter inom cybersäkerhet.

”Vi kommer att använda de värdefulla och unika erfarenheterna från Locked Shields för att stärka våra processer och utveckla bankens cybersäkerhet och skyddet för våra kunder,” säger Erik Blomberg.

Locked Shields är världens största övning inom cybersäkerhet. I år deltog deltagare från 33 Nato-medlemsländer och partnerländer, inklusive Sverige.

Deltagarna delades upp i olika team och tävlade under intensiv tidspress och flera dagar för att hantera olika typer av realistiska cyberattacker. Det krävdes både taktisk och strategisk kompetens av deltagarna.

”Jag vill gratulera hela teamet till deras imponerande insats och tacka Försvarsmakten för möjligheten att representera Sverige,” säger Erik Blomberg.

Regeringen har också uppmärksammat det svenska-isländska lagets framgångar.

”Jag är mycket stolt över de svenska deltagarna. Cybersäkerhet är en viktig del av Sveriges totala försvar,” säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.