Företagarnas framtid ser ut att ta en ny vändning när Halldora von Koenigsegg föreslås ta över ordförandestolen. Det framgår av en nyhet på Företagarnas hemsida.

Utvecklat världsberömt varumärke

Efter sex framgångsrika år med Fabian Bengtsson vid rodret för Företagarna, är det nu dags för ett ledarskifte. Valberedningen har efter noggrant övervägande pekat ut Halldora von Koenigsegg som den idealiska kandidaten för att leda organisationen. Med sin bakgrund som operativ chef på det internationellt erkända bilföretaget Koenigsegg har Halldora visat prov på både innovation och ledarskap. Under hennes tid på företaget har Koenigsegg vuxit från ett litet svenskt initiativ till en global aktör med över 700 anställda.

Benjamin Dousa, vd för Företagarna, uttrycker stor entusiasm över nomineringen: “Den som utvecklar världens snabbaste bil i Ängelholm ska också kunna få fart på utvecklingen av Företagarna. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med Halldora von Koenigsegg kämpa för Sveriges alla företagare.”

Vi som lever som företagare

Halldoras nästan tre decennier långa karriär hos Koenigsegg har inte bara handlat om att bygga supersnabba bilar, utan även att möta och övervinna industrins många utmaningar. Hennes erfarenheter är direkt överförbara till de dagliga utmaningarna som svenska små och medelstora företag möter. Cathrine Dellborg, ordförande i Företagarnas valberedning, berömmer Halldoras bredd i kompetens som en starkt bidragande orsak till nomineringen: “Halldoras imponerande förmåga att övervinna branschens utmaningar och driva företagets framgång gör henne väl lämpad att axla rollen som ordförande.”

Vill påverka

En central del av Halldoras vision är att underlätta för företagare. Hon poängterar behovet av att förenkla processerna för att driva företag och framhäver särskilt hur viktigt det är med klara budskap och tydlig påverkan. Halldora förklarar: “Jag ser ett stort behov av att göra det smidigare att driva företag. Vi som lever som företagare måste vara tydliga för att kunna påverka.”

Prioterar två samhällsfrågor

Vidare betonar Halldora vikten av att främja kvinnors företagande och förbättra kompetensförsörjningen, två områden hon ser som avgörande för framtida tillväxt och konkurrenskraft. Hon strävar efter att inspirera unga kvinnor att våga satsa på företagande och ser en nyckel i att tillgängliggöra utbildning som är mindre traditionellt akademisk och mer anpassad efter dagens arbetsmarknad.

Förslaget om Halldora von Koenigsegg som ny ordförande kommer att behandlas och röstas om under Företagarnas kongress den 23-24 maj i Gävle. Om hon väljs, kommer hon att representera över 60 000 företagare med ambitionen att växa, anställa och bidra till ökad välfärd över hela Sverige.

Valberedningens fullständiga förslag till ny riksstyrelse:

Halldora von Koenigsegg, ordförande, Företagarna Ängelholm
Petra Örjegren, förste vice ordförande, Företagarna Östersund
Mathias Eriksson, andre vice ordförande, Företagarna Mark
Alfred Appelros, Företagarna Olofström
Carl-Johan Berthilsson, Företagarna Halmstad
Drazen Crnoja, Företagarna Ängelholm
Patrik Ekman, Företagarna Kristinehamn
Martin Elford, Företagarna Trosa-Gnesta
Tobias Lindfors, Företagarna Luleå
Matilda Mielind, Företagarna Uppsala
Ulrika Nilsson, Företagarna Norrköping
Johan Aspelin, Företagarna Stockholms stad
Elisabeth Thorburn, Företagarna Nacka-Värmdö