Idag tillkännagav Mark- och miljödomstolen i Umeå att H2 Green Steel har erhållit fullständigt miljötillstånd för sin anläggning i Boden. Byggnadstillståndet för att uppföra stålverket utfärdades redan den 1 juli 2022, och nu har bolaget också fått tillstånd att driva stålverket.

I en framgångsrik samverkan mellan bolaget, myndigheter, närboende och andra remissinstanser har det omfattande arbetet med miljöprövningen för H2 Green Steels toppmoderna anläggning för grön stålproduktion, grön järnsvamp och grön vätgas nu erhållit fullt tillstånd från Mark- och miljödomstolen.

– Detta är en oerhört betydelsefull dag för oss på H2 Green Steel. Stora delar av företaget har varit djupt engagerade i att möjliggöra en så snabb och smidig process. Jag är otroligt stolt över lagandan och den kompetens som hela tiden har präglat arbetet, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

H2 Green Steel uppför en toppmodern tillverkningsanläggning utanför Boden. Tillståndet omfattar en verksamhet för tillverkning av upp till 5 miljoner ton grön stål. Verksamheten är inte bara omfattande och täcker cirka 270 hektar, den är också komplex och klassificeras enligt miljöbalken som s.k. A-verksamhet.

– Detta är också en stor dag för Sverige där vi, som företag, tillsammans med alla andra inblandade parter, visar att det faktiskt är möjligt att ha snabba processer i komplexa tillståndsfrågor i Sverige, säger Henriksson.