Det höga elpriset har under vintern varit ett ständigt aktuellt ämne. Inför det nya året guidar SBC dig i hur du och din bostadsrättsförening ska tänka när det kommer till just elförbrukning och elkostnader. Vad bör man titta på när det kommer till elavtal och hur kan föreningen agera för att få en så låg kostnad som möjligt?

Under 2021 har elpriserna nått rekordhöjder och bland landets bostadsrättsföreningar har frågan om elkostnader stått högt på agendan inför 2022. Oron för kommande elräkning har varit stor för såväl bostadsrättsföreningar som för privatpersoner och SBC har under vintern fått motta många samtal om just detta. Det är också en god idé att som förening se över sin energiförbrukning då det finns flera saker som kan göras för att hålla nere elkostnaderna i framtiden.

– Inför 2022 har vi märkt av en stor oro bland både föreningar och boende för hur de rekordhöga priserna kommer påverka dem. Vad elräkningen landar på står dock inte helt bortom föreningens kontroll och ofta finns det flera åtgärder att vidta för att påverka elförbrukningen. Att exempelvis producera egen el genom solceller är ett attraktivt sätt för våra kunder att på sikt minska elkostnaderna och har därför börjat tilltala allt fler, säger Johan Lundin, Regionchef teknisk förvaltning Syd/Väst på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Hur din bostadsrättsförening kan hålla nere sina elkostnader:
Undersök möjligheten till solceller
Att installera solceller i en bostadsrättsförening är en långsiktig investering för både miljön och föreningens ekonomi. Genom att producera egen sol-el på taket kan man på sikt reducera elkostnaderna både för föreningen och de boende. Det förarbete och underlag som krävs för en solcellsinvestering kan dock kännas överväldigande. SBC kan därför hjälpa bostadsrättföreningar genom att utföra förstudier för solcellsinstallationer. På så sätt blir det lättare att reda ut alla frågor kring placering, kostnader och regelverk.

Gemensamt elavtal
Hos landets bostadsrättsföreningar är det vanligt att de boende har varsitt, privat elabonnemang. Det gör att många betalar mer för elen än de egentligen behöver. Ett sätt att hålla nere elkostnaderna kan därför vara att införa gemensam el och låta hela föreningen dela på ett elabonnemang. Vid gemensam el mäts elförbrukningen som vanligt och du betalar endast för den el du själv förbrukar, skillnaden är att du slipper de höga privata elavgifterna. Genom att införa gemensam el i en bostadsrättsförening kan man spara upp till 1800kr per lägenhet och år, beroende på var i landet man bor.

Håll koll på elförbrukningen i gemensamma utrymmen
För att spara på elen kan det vara en god idé att se över elförbrukningen i föreningens gemensamma utrymmen. Att byta till närvarostyrd belysning kan vara ett bra och energisnålt alternativ för exempelvis gemensamma förrådsutrymmen. Även tvättmaskiner och torkskåp kan behöva ses över för att eventuellt bytas ut till energisnålare alternativ. Att byta alla glödlampor mot LED-lampor i gemensamma utrymmen och uppmuntra boende att göra detsamma i sina lägenheter kan också vara ett sätt att minska elförbrukningen.

Se över fastighetens värmesystem
Ett av de mest effektiva sätten att minska energianvändningen är att se över fastighetens innetemperatur. Genom att exempelvis sänka temperaturen i alla lägenheter från 23 grader till 22 grader minskas energianvändningen med 5 procent. Det har även kommit en ny teknik som gör det möjligt att anpassa temperaturen efter vädret. Vid kallare väder höjs temperaturen och under de varmare månaderna sänks den. Värmen blir därav mer kostnadseffektiv.