Ulf Högström VD för GOOZO utsågs till ”Årets grundare” av GU Ventures, tillsammans med sina medgrundare Johan Olander & Viggo Wiström. ”Ulf har tillsammans med sitt nuvarande team, styrelse och andra engagerade lyckats att under ett och samma år såväl bygga bolaget, resa kapital som att hitta en bra marknadsposition för HR-Tech molntjänsten GOOZO”.

Ulf Högström har drivit utvecklingen av verktyget GOOZO framåt tillsammans med sitt team och forskare vid GU och Högskolan Väst på ett framgångsrikt sätt.

Ett mycket händelserikt år för teamet på GOOZO har snart passerat. Året började bra och antalet anställda dubblades. Företaget har sedan dess fortsatt att expandera och riktar sig nu till både den privata och kommunala sektorn och GOOZO har även fått ett stort genomslag inom statliga verksamheter. GOOZO hjälper idag medarbetare och chefer i Skandinavien, Finland, UK, Kina och Indien.

I orostider har organisationer ökat fokus på verksamhetskostnader, tid- och vinstoptimeringar. Mjukvaran GOOZO har förmågan att anpassas och föreslå personalåtgärder baserat verksamheters behov och nyckeltal för att nå organisationsmålen. GOOZO skräddarsyr inriktningen, så att personalåtgärderna baseras utifrån önskad effekt och visar kunden hur deras nyckeltal påverkas och får en positiv utveckling. Samtidiga nyckeltalseffekter kan visas i realtid, vilket leder till att måluppföljning av nyckeltalen blir enkel.  Vi ger våra kunder den bästa vägledningen för att nå sina organisatoriska målsättningar.

En stor del av vår framgångssaga är den gedigna forskning (finansieras av KK Stiftelsen) som HR-Tech mjukvaran bygger på, där professorer, forskare och doktorander vid flera av Sveriges ledande lärosäten, Universitet och Högskolor samverkat med våra kundföretag och vidareutvecklar våra digitala funktioner. Ytterligare en framgångsfaktor är att GOOZO uppfyller samtliga systemkrav och IT-säkerhetsaspekter inom molntjänster, som numera ställs inom offentlig verksamhet. Det finns andra digitala HR- system på marknaden, men GOOZO har flera delar, som är helt unika och som efterfrågas av kunder.

Verktyget beskrivs enligt kunder som ”nästa steg” i utvecklingen inom HR-teknik. GOOZO tar kunden från ax till limpa via en automatiserad process.