Arbetsmarknaden förändras i rask takt. När medarbetare tidigare ville ha tjänstebil och tillgång till fjällstugor handlar det nu om att få arbeta på distans och kunna ladda sitt elfordon. Simployer listar de nya löneförmånerna.

Dagens arbetsmarknad skiljer sig starkt i fråga om hur vi ser på ersättningar och förmåner. De nya löneförmånerna har fokus på flexibilitet och hållbarhet, jämfört med tidigare då det handlade mer om pengar och status.

– För yngre är tjänstebilen inte något att skryta med. Snarare är det tvärtom, den kan ifrågasättas och anses onödig. I stället vill vi ha ökad flexibilitet och möjlighet att jobba på distans. Pandemin gav oss nya perspektiv på arbetslivet och fler upptäckte hur praktiskt det var att till exempel kunna lämna barn på skolan eller förskolan och sedan slippa åka till kontoret. Det vill många kunna göra även fortsättningsvis, säger Natalia Björkman, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.

De nya förmånerna har även en koppling till hållbarhet och de ekonomiskt svårare tider vi lever i. Det leder också till frågor om vad skattereglerna säger för de olika förmånerna.

– Förmånscykeln, både med och utan eldrift, har blivit vanligare och för medarbetarna är det samtidigt en form av friskvård. Vi märker att vi också får fler frågor om laddning av elfordon. Att kunna ladda sin elbil eller elcykel har blivit viktigt, särskilt när elpriserna är höga. Intresset för det aviserade förslaget om skattefri laddning av bilen på arbetsplatsen är enormt, säger Hanna Lagerkvist, Skatteexpert på Simployer.

Lista – de nya löneförmånerna

  • Flexibilitet – Möjlighet att arbeta hemma och på distans från ett fritidsboende
  • Ledig tid – Fler lediga dagar, kortare dagar och längre semester
  • Tjänstecykel – Elcykel och vanlig cykel
  • Laddning – Tillgång till laddning av elbil/elcykel
  • Trygghet – Pensions- och sjukvårdsförmåner