Globalt sett lider vi av en betydande brist på apelsinråvara, vilket resulterar i kraftigt ökade inköpspriser. Detta beror på att några av de främsta apelsinproducerande länderna, såsom Brasilien, USA och Spanien, har drabbats av extrema väderförhållanden samtidigt som spridningen av den allvarliga sjukdomen citrus greening har ökat markant. Följden är att konsumenter redan nu riskerar att stå inför tomma juicehyllor i butikerna, och Svenska Juiceföreningen förutspår en försämring av situationen.

De svenska livsmedelsföretag som framställer och säljer apelsinjuice står inför betydande utmaningar på grund av klimatförändringarna och den utbredda spridningen av citrus greening, vilket i sin tur har skapat en allvarlig brist på apelsinråvara globalt sett.

– Vi befinner oss i en unik marknadssituation där våra medlemsföretag inte vet om de i år kommer att få den råvara de beställt. Bedömningen att det råder en 25-procentig brist på apelsinjuicekoncentrat i Europa och tyvärr kommer det att ha en stor påverkan på tillgången på apelsinjuice i butikerna, säger Magnus Berndtsson, ordförande Svenska Juiceföreningen och VD Eckes Granini Sverige.

Två huvudorsaker ligger bakom denna dystopiska utveckling: extremväder och sjukdom. Flera av de länder som odlar apelsiner har drabbats av extrema väderförhållanden som orkaner, ökad nederbörd och torka, vilket kopplas till globala klimatförändringar och har påverkat skördarna negativt. Den primära orsaken är dock ökningen av citrus greening, en obotlig bakteriesjukdom som sprids via två olika insekter. De infekterade apelsinträden producerar frukter som är gröna, missformade och beska, olämpliga för försäljning som färsk frukt eller för tillverkning av juice. I Florida har produktionsvolymerna av apelsiner minskat med 75 procent sedan 2005 då sjukdomen upptäcktes. I de delar av Brasilien där de flesta apelsinodlingarna ligger har sjukdomen ökat med 56 procent under det senaste året.

– Internationellt pågår intensiv forskning för att hitta ett botemedel för citrus greening. Även om det kommit en del positiva besked under året måste vi räkna med att det dröjer innan apelsinodlingarna återhämtat sig. Parallellt med bekämpningen av citrus greening pågår ett stort innovationsarbete hos juiceföretagen där nya drycker med andra frukt- och bärsmaker löpande lanseras i handeln, säger Magnus Berndtsson.

Fakta om apelsinjuice visar att den utgör cirka 45 procent av den totala försäljningen av juice i Sverige. Juice är ett skyddat namn inom EU och får endast användas när den består till hundra procent av frukt och grönsaker. Apelsinjuice kan produceras från apelsinjuicekoncentrat eller direkt pressade apelsiner och används även som bas för andra drycker som nektar och fruktdryck. Ren apelsin står för cirka 30 procent av den totala kategorin för juicer och fruktdrycker. De största apelsinjuiceproducerande länderna i världen är Brasilien, Mexiko och USA.