En möjliggörare på marknaden

I takt med att behovet av internationell kompetens växer i Sverige, ser vi också en ökning av företag som Cool Company, vilka spelar en central roll i att möjliggöra för internationella rekryteringsbolag att placera kompetens inom svenska företag. Med en imponerande tillväxt på 44 procent under februari jämfört med föregående år, står det klart att Cool Company är en kraft att räkna med inom rekrytering av uppdragsbaserad internationell kompetens.

Gröna industrin i framkant

Speciellt inom den växande gröna industrin i Norge och Sverige, där företag som Northvolt leder utvecklingen, blir Cool Companys tjänster alltmer eftertraktade. Bolagets förmåga att erbjuda en helhetslösning för anställning, löneutbetalning, försäkring och introduktion till de svenska och norska skattereglerna är ovärderlig för europeiska rekryteringsbolag som kämpar med att fylla kompetensgapen.

– Industrin för grön energi växer rejält i Norge och Sverige med bland andra Northvolt i spetsen. Rekryteringsbolag över hela Europa arbetar för att fylla kompetensgapet och där krävs en partner som oss för att anställa, betala ut löner, försäkra och introducera personen till landet och dess skatteregler, säger Axel Joelsson Heurlin, Nordenansvarig på Cool Company.

Uppmaning till regeringen: Lär av Norge

I ljuset av regeringens nya satsning på att förbättra samordningen kring myndigheternas arbete med internationell kompetens, uppmanar Cool Company Sverige att ta inspiration från Norge. Norges framgångar med att etablera servicecenter för utländska arbetstagare, ett samarbete mellan flera myndigheter såsom arbetsmiljöverket, polisen, skattemyndigheten och migrationsverket, pekas ut som ett exempel på hur man effektivt kan underlätta för internationell arbetskraft att snabbt integreras i arbetsmarknaden. Pressmeddelandet från Regeringskansliet kan läsas här.

Ett långtgående arbetsgivaransvar

Att navigera i den svenska arbetsmarknaden kan vara en utmaning för många internationella arbetstagare. Med ett arbetsgivaransvar som sträcker sig längre än i många andra länder, inklusive områden som arbetsmiljö, rehabilitering, sjuklöner och olyckshantering, är stödstrukturerna som företag som Cool Company erbjuder avgörande.

Framtiden för internationell kompetens i Sverige

Med en fortsatt satsning på att attrahera och behålla internationell kompetens, samt inspirerande exempel från grannländer, står Sverige väl rustat att fortsätta växa som en attraktiv marknad för internationella talanger. För företag som Cool Company innebär detta en möjlighet att fortsätta expandera och spela en ännu större roll i den internationella kompetensmarknaden.