Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) har idag slutfört sin utredning mot Quickbits dotterbolag Quickbit Limited. Resultatet av utredningen är att dotterbolagets lokala registrering återkallas, men GSFC har inte funnit anledning att bötfälla bolaget. Det skriver Quickbit i ett pressmeddelande på onsdagen.

Tidigare har Quickbit informerat om att dotterbolaget i Gibraltar var föremål för en utredning av GFSC angående brister i processerna för att identifiera kunder. Dessa brister fanns inom den lokala delen av verksamheten som var en del av den tidigare transaktionsstrukturen före 2023. Quickbit hade tidigare informerat om att utredningen skulle kunna leda till böter eller liknande för dotterbolaget. Men i och med dagens beslut från GFSC blir det inte aktuellt.

Quickbit har inte bedrivit någon verksamhet i Gibraltar sedan 2023 och moderbolagets styrelse beslutade att avsluta verksamheten och dotterbolaget i Gibraltar under våren 2023. Detta beslut togs eftersom det inte fanns någon praktisk eller strategisk fördel med att fortsätta verka i den jurisdiktionen. Av dessa skäl påverkar inte GFSC:s beslut om att återkalla den lokala registreringen i Gibraltar Quickbits nuvarande verksamhet.

“Utredningen i Gibraltar har under stor del av året tagit resurser i anspråk och stoppat upp vår nedläggningsprocess av dotterbolaget. Jag är glad och lättad över dagens beslut, som innebär att vi nu kan gå vidare med fullt fokus framåt. Samtidigt är jag stolt över teamet som hanterat ärendet med bravur, och därmed säkrat bästa möjliga utkomst för koncernen”, säger Daniel Sonesson, VD för Quickbit.