Genombrottsorder för Bio-Works inom antikroppsrening

Idag bekräftade Bio-Works en ny order av WorkBeads affimAb – en produkt som används i rening av terapeutiska antikroppar – till Fizlabpribor för användning inom läkemedelsproduktion. Det totala ordervärdet uppgår till 15,2 miljoner SEK. Leveransen kommer att ske under 2023.

“Det här är ett genombrott för Bio-Works inom antikroppsproduktion. Det är en omfattande order som visar att marknaden har förtroende för våra produkter, kvalitet och leveransförmåga. Det visar också att våra tidiga satsningar på ökad produktionskapacitet låg helt rätt i tiden” säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.

WorkBeads affimAb är en modern affinitetsresin som lämpar sig väl för storskalig rening av monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar används i behandlingen av bland annat reumatism, olika former av cancer och autoimmuna tillstånd som exempelvis colitis ulcerosa.