Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå i handling mot grov ekonomisk brottslighet. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå har begärt fyra personer häktade för misstänkta grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps efter ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen. Det framgår av ett pressmeddelande från EBM.

Omfattande tillslag på flera orter

Tillslaget, som utfördes i samarbete mellan civila utredare och poliser från EBM i både Umeå och Sundsvall, var samordnat på fem olika orter i Norrbotten och Västerbotten samt i Stockholm. Personal från EBM i Uppsala och Stockholm deltog också i operationen.

“Fem personer anhölls varav en senare försattes på fri fot. Misstankarna kvarstår mot den personen. Övriga fyra har begärts häktade,” förklarar Nina Stenberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Umeå.

Insatser och beslagtaganden

Under tillslaget genomfördes flera husrannsakningar i bostäder och företagslokaler. Denna åtgärd syftade till att säkra bevisning. Ett stort antal förhör har hållits med de misstänkta och med vittnen.

“Vi har gjort en stor mängd beslag som vi nu noga går igenom och analyserar för att säkra ytterligare bevisning. Det kan handla om bokföring, datorer, telefoner och annat material,” tillägger Stenberg.

Samverkan med andra myndigheter

Insatsen genomfördes i samverkan med Polismyndighetens regionala insatsstyrka och polisflyget, samt med Kronofogden för att säkra tillgångar.

Interimistiska beslut om kvarstad

Tingsrätten har på åklagarens begäran fattat interimistiska beslut om kvarstad om sammanlagt 63 miljoner kronor. “Kvarstadsbesluten avser säkrande av egendom för att täcka dels framtida yrkanden om företagsbot mot sex bolag som ingår i utredningen, dels framtida yrkanden om förverkat värde av medel som varit föremål för eller utbyte av penningtvätt,” förklarar Stenberg.

En längre utredning

De misstänkta penningtvättsbrotten har enligt utredningen pågått sedan 2019. Förundersökningen inleddes efter en anmälan från EBM:s underrättelseverksamhet i Umeå.

Denna insats markerar en viktig del i kampen mot organiserad brottslighet och understryker vikten av samverkan mellan olika myndigheter för att bekämpa ekonomisk brottslighet effektivt.