Sparplattformen Fundler, som har tagit in runt 235 miljoner kronor i riskkapital över årens lopp, har nyligen beslutat att ansöka om konkurs. Detta beslut fattades den 12 januari och meddelades via Stockholms tingsrätt, enligt rapportering från Breakit baserad på tillgängliga uppgifter.

Enligt Breakit var konkursansökan inte oväntad, då det tidigare funnits varningar om potentiella ekonomiska svårigheter i bolaget.

I ett försök att renodla verksamheten lade bolaget i oktober ned sitt erbjudande till privatkunder, som överläts till Joakim Bornolds bolag Levler. Fundler skulle istället satsa på att sälja sin teknik och plattform till andra företag, men åtgärden var alltså inte tillräcklig för att rädda Fundler.

Målet med Fundler var att tillhandahålla en plattform för sparande, men företaget har kämpat med att uppnå lönsamhet. Under det gångna året, 2022, genererade bolaget endast 1,7 miljoner kronor i omsättning, samtidigt som de rapporterade en förlust på 63 miljoner kronor.

Totalt sett har Fundler samlat in ungefär 235 miljoner kronor i externt finansierat kapital. Företaget har lockat investeringar från ett flertal affärsänglar under sin verksamhetstid.