I en arbetsmarknad som alltmer påverkas av generativ AI, kommer begreppet “säkra jobb” snabbt att förlora sin relevans. Tankesmedjan Futurion identifierar de yrken som kommer att bygga på framtidens färdigheter och vilka yrkesområden som behöver moderniseras för att undvika utträngning.

Under semestern har många reflekterat och nu önskar de byta anställning, uppgradera sin kompetens eller hitta lämplig utbildning. Vi vill därför framhäva vilka områden som kommer att vara mer efterfrågade på den framtida arbetsmarknaden. Det handlar om vilka yrken, kunskaper och färdigheter som kommer att vara attraktiva, enligt Ann-Therese Enarsson, VD för tankesmedjan Futurion.

Yrken med framtidspotential:

  1. Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården: Trots utvecklingen av AI och maskininlärningsalgoritmer inom vissa områden av hälso- och sjukvård, som diagnosställning och behandlingsplanering, är vårdpersonal fortfarande nödvändiga för att ge omsorg, fatta beslut och interagera med patienter och deras anhöriga.
  2. Kreativa yrkesutövare: Generativ AI, som exempelvis Chat GPT, kan skapa text, bilder och videor, men kan inte ersätta den kreativitet och fantasi som konstnärer, författare, designers och andra kreativa yrkesgrupper besitter. Dessa yrken kräver en unik nivå av originalitet, känslor och uttrycksförmåga som maskiner ännu inte kan replikera.
  3. Socialarbetare: Socialt arbete involverar att arbeta med individer, familjer och samhällen för att främja välbefinnande och social rättvisa. Detta kräver empati, kritiskt tänkande och förmågan att kommunicera, vilket är utmanande för maskiner att imitera.
  4. Hantverkare: Hantverksyrken som elektriker, rörmokare, snickare, frisörer och kockar kräver praktiska färdigheter och kunskap om verktyg och material som inte enkelt kan automatiseras. Dessa yrken involverar ofta arbete på plats och problemlösning, vilket är svårt för maskiner att replikera.
  5. Lärare och pedagoger: Trots ökande användning av onlinebaserad undervisning och utbildningsteknik är rollen som lärare och pedagoger fortfarande avgörande för att guida, stödja och inspirera elever. Dessa yrken kräver förmåga att kommunicera, emotionell intelligens och förmågan att anpassa sig – aspekter som maskiner inte kan ersätta.

– AI omformar våra jobb och våra arbetsuppgifter. Vissa jobb kommer försvinna på sikt, men alla jobb kommer förändras av den nya tekniken. Det är den samlade forskarvärlden enig om. Därför är det viktigt att vi lyfter blicken och fokuserar på vilka kunskaper och kompetenser som behövs framåt. Framtidens färdigheter handlar mycket om sociala och kreativa färdigheter som att ta hand om människor, förmåga att sy ihop breda lösningar och att komma med originella och ovanliga lösningar, säger Ann-Therese Enarsson.

Innehållet i några i dag vanliga jobb står inför stark förändring och kommer behöva anpassas för att yrkena ska vara fortsatt relevanta på arbetsmarknaden.

Sårbara jobb:

  1. Journalister
  2. Revisorer
  3. Administratörer
  4. Dataanalytiker
  5. Webdesigners